Metoda CLIL ve fyziceMethod CLIL in physics

Tomáš Jerje  |  15. 9. 2014  |  cs en

Příspěvek seznamuje čtenáře s metodou CLIL, která se řadí mezi moderní vyučovací techniky. Metoda CLIL integruje výuku cizího jazyka do výuky ostatních odborných předmětů. V příspěvku se dočteme o historii, cílech a filosofii CLILu. Hlavním obsahem příspěvku jsou však osobní zkušenosti s touto metodou ve výuce fyziky, ukázky z vyučovacích hodin a shrnutí dvouletého snažení o implementaci metody CLIL do hodin fyziky na základní škole. Článek seznamuje čtenáře s postoji žáků, skutečnou efektivitou metody a případnými úskalími v novém přístupu ve výuce fyziky.The paper introduces the reader to CLIL, which ranks among the modern teaching techniques that are slow to reach the current instruction. CLIL method integrates the teaching of foreign language teaching in other vocational subjects. In this paper, we read about the history, objectives and philosophy of CLIL. The main content of this paper, however, personal experience with this method in teaching physics, examples of lessons and a summary of the two-year implementation effort CLIL in physics lessons at primary school. The attitudes of pupils, the actual effectiveness of the method and possible pitfalls try to motivate those who seek innovation in teaching.

Hodnocení

Hodnotit články mohou pouze registrovaní a přihlášení uživatelé.

Komentáře
Komentáře jsou k dispozici pouze registrovaným a přihlášeným uživatelům.

ostatní články autora:
Vytištěno ze stránky projektu Školská fyzika (sf.zcu.cz/cs/2014/2/2-metoda-clil-ve-fyzice?mobil=1)
Nahrávám...