Informace

Školská fyzika je recenzovaný odborný praktický časopis pro výuku fyziky. Časopis vznikl 1. 9. 1993, vychází 4krát ročně. Od roku 2012 je vydáván v elektronické podobě ve formátu . Na webu jsou průběžně publikovány jednotlivé články a jejich zveřejnění je registrovaným čtenářům (v dosavadní terminologii odběratelům) oznamováno mailem, pokud si nenastaví jinak. Po dokončení celého čísla časopisu je vytvořen souhrnný soubor (opět ve formátu pdf) včetně obsahu čísla a tiráže a jeho vytvoření je opět avizováno pomocí mailu. Časopis je současně k dispozici pro čtení i neregistrovaným zájemcům, jen nebudou dostávat upozornění na jednotlivé články ani na jednotlivá čísla časopisu, nebudou moci reagovat komentáři ani hodnotit články. Odborné články procházejí dvojí nezávislou recenzí. Výjimkou jsou články v rubrice "Informujeme".

ISSN 2336-2774
(elektronická verze časopisu)

ISSN 1211-1511
(papírová verze časopisu)
V papírové formě vycházela Školská fyzika do roku 2007.

Jednotlivé články jsou barevně rozlišené podle toho, kterým učitelům bude příslušný článek přednostně určen.

Zeleně jsou označeny články pro všechny čtenáře,

oranžově pro ZŠ a

purpurově (červeně) pro SŠ.

Články jsou dále rozděleny pomocí ikon do následujících tematických okruhů:

 • na pomoc školské praxi
 • pro vaše poučení
 • humor a fyzika
 • fyzikální olympiáda
 • fyzika kolem nás
 • informace

Časopis je zaměřen na tyto okruhy:

 • rozbor a řešení pomocných úloh fyzikální olympiády všech kategorií
 • zpracování některých témat pro výuku fyziky na ZŠ a SŠ
 • experimenty ve školské praxi
 • historie fyziky
 • zkušenosti a příspěvky učitelů
 • návrh a rozpracování témat vhodných pro práci s talentovanými žáky ve fyzikálních cvičeních
 • články pro rozšíření fyzikálního rozhledu a články týkající se moderní fyziky a novinek z oboru
 • fyzika kolem nás
 • fyzika na internetu
 • hlídka odborné literatury
 • nabídka učebních pomůcek od různých výrobců


Vytištěno ze stránky projektu Školská fyzika (sf.zcu.cz/cs/clanek/5-informace)
Nahrávám...