2014 / 3

Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 7Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 7

Ota Kéhar  |  29. 1. 2015

Pozvánka na konferenci s mezinárodní účastí Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 7 věnovanou vyučování fyziky v kontextu potřeb současné společnosti zaměřenou především na …Pozvánka na konferenci s mezinárodní účastí Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 7 věnovanou vyučování fyziky v kontextu potřeb současné společnosti zaměřenou především na …

Špendlík a čo s ním?A pin and what to do with it?

Ľudmila Onderová, Jozef Ondera  |  18. 11. 2014  |  cs en

V príspevku je prezentovaných niekoľko jednoduchých nápadov a experimentov z rôznych oblastí fyziky, ktoré môžu pomôcť učiteľom spestriť vyučovanie fyziky ako na základnej, tak na strednej …We would like to present here some simple experiments from different areas of physics, which could help teachers to improve their lectures both at grammar and high schools.The simplicity of the tools involved …

Vytištěno ze stránky projektu Školská fyzika (sf.zcu.cz/cs/clanek/1-aktualni-cislo)
Nahrávám...