Špendlík a čo s ním?A pin and what to do with it?

Ľudmila Onderová, Jozef Ondera  |  18. 11. 2014  |  cs en

V príspevku je prezentovaných niekoľko jednoduchých nápadov a experimentov z rôznych oblastí fyziky, ktoré môžu pomôcť učiteľom spestriť vyučovanie fyziky ako na základnej, tak na strednej škole. Jednoduchosť použitých pomôcok umožní aj študentom zrealizovať si uvedené pokusy samostatne a rozmýšľať nad fyzikálnym zdôvodnením predvádzaných experimentov.We would like to present here some simple experiments from different areas of physics, which could help teachers to improve their lectures both at grammar and high schools.The simplicity of the tools involved in the experiments allows students to perform the experiments on their own and think about their physics origin.

Hodnocení

Hodnotit články mohou pouze registrovaní a přihlášení uživatelé.

Komentáře
Komentáře jsou k dispozici pouze registrovaným a přihlášeným uživatelům.
Vytištěno ze stránky projektu Školská fyzika (sf.zcu.cz/cs/2014/3/1-spendlik-a-co-s-nim)
Nahrávám...