Kdy vládl Chammurapi aneb význam fyziky při datování starověkého Blízkého východuWhen Hammurabi reigned or impact of physics for the chronology of ancient Near East

Jiří Kohout  |  24. 9. 2014  |  cs en

Článek je věnován významu fyziky (konkrétně astronomie a radiokarbonové metody) pro datování starověkého Blízkého východu. Je zdůrazněn význam zatmění Slunce pozorovaného v Ninive v roce 763 pro určení datování 1. tisíciletí před naším letopočtem (př. n. l.). Jsou rovněž prezentovány různé interpretace tabulek Ammi-Sadukových pozorování Venuše vedoucí k různým datováním pro první polovinu 2. tisíciletí př. n. l.. V závěrečné části příspěvku jsou ilustrována a stručně diskutována omezení radiokarbonové metody při stanovování správného datování.The paper is devoted to impact of physics (particularly astronomy and radiocarbon method) for the chronology of ancient Near East. Importance of the Sun eclipse observed in Niniveh in 763 for the chronology of the 1st millennium before Christ (BC) is highlighted. The different interpretations of Venus tablet of Ammisaduqa leading to the different chronologies for the first half of the 2nd millennium BC are presented. Finally, the limitations of the radiocarbon method for the determination of the correct chronology are illustrated and briefly discussed.

Hodnocení

Hodnotit články mohou pouze registrovaní a přihlášení uživatelé.

Komentáře
Komentáře jsou k dispozici pouze registrovaným a přihlášeným uživatelům.

Vytištěno ze stránky projektu Školská fyzika (sf.zcu.cz/cs/2014/2/5-kdy-vladl-chammurapi-aneb-vyznam-fyziky-pri-datovani-starovekeho-blizkeho-vychodu?mobil=1)
Nahrávám...