Kontakt

Školská fyzika

Praktický časopis pro výuku fyziky a práci s talentovanými žáky na základních a středních školách.

ISSN 2336-2774 (elektronická verze časopisu)

ISSN 1211-1511 (papírová verze časopisu)

Vydává

Oddělení fyziky, KMT FPE ZČU v Plzni ve spolupráci s dalšími subjekty.

Adresa redakce

Školská fyzika
Klatovská 51
306 14 Plzeň
tel. +420 377 636 303, +420 377 636 441
fax. +420 377 636 333
sf@fpe.zcu.cz

Šéfredaktor

Miroslav Randa

Výkonný redaktor

Václav Kohout

Redakční rada

Irena Dvořáková (Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze),
Josef Kepka (Fakulta pedagogická, Západočeská univerzita v Plzni),
Václav Kohout (Nakladatelství Fraus),
Ota Kéhar (Hvězdárna v Rokycanech),

Václav Piskač (Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita Brno, Gymnázium Brno, tř. Kapitána Jaroše),
Miroslav Randa (Fakulta pedagogická, Západočeská univerzita v Plzni, Masarykovo gymnázium v Plzni),
Karel Rauner (Fakulta pedagogická, Západočeská univerzita v Plzni),
Milan Rojko (Gymnázium Jana Nerudy, Praha),
Ivo Volf (Přírodovědecká fakulta, Univerzita Hradec Králové)

Vytištěno ze stránky projektu Školská fyzika (sf.zcu.cz/cs/clanek/6-kontakt?mobil=0)
Nahrávám...