2001 / 4
24. 2. 2003

sken tištěné podoby archivního čísla

Vážení čtenáři! (Úvod)Vážení čtenáři! (Úvod)

redakce  |  24. 2. 2003

Poslední číslo sedmého ročníku časopisu Školská fyzika.Poslední číslo sedmého ročníku časopisu Školská fyzika.

Největší úspěchy fyziky v roce 2001Největší úspěchy fyziky v roce 2001

Václav Havel  |  24. 2. 2003

Rok 2001 byl pro fyziku rokem bohatým na události. Nové poznatky a úspěchy fyziky sahají od prvních zlomků sekundy našeho vesmíru po zbrusu nové látky s jedinečnými vlastnostmi. PhysicsWeb, …Rok 2001 byl pro fyziku rokem bohatým na události. Nové poznatky a úspěchy fyziky sahají od prvních zlomků sekundy našeho vesmíru po zbrusu nové látky s jedinečnými vlastnostmi. PhysicsWeb, …

Boseho-Einsteinova kondenzace: Nobelova cena za fyziku 2001Boseho-Einsteinova kondenzace: Nobelova cena za fyziku 2001

Jitka Prokšová  |  24. 2. 2003

Švédská královská akademie věd udělila Nobelovu cenu za fyziku v roce 2001 za dosažení Boseho-Einsteinovy kondenzace (BEC) ve zředěných plynech alkalických atomů a za základní studium vlastností …Švédská královská akademie věd udělila Nobelovu cenu za fyziku v roce 2001 za dosažení Boseho-Einsteinovy kondenzace (BEC) ve zředěných plynech alkalických atomů a za základní studium vlastností …

Měření elementárního nábojeMěření elementárního náboje

Alois Vaněk, Martin Švec  |  24. 2. 2003

Určení velikosti elementárního náboje e0 – jedné ze základních fyzikálních konstant – Millikanovou metodou je ukázkou pečlivě promyšleného experimentu. I z těchto důvodů je experiment …Určení velikosti elementárního náboje e0 – jedné ze základních fyzikálních konstant – Millikanovou metodou je ukázkou pečlivě promyšleného experimentu. I z těchto důvodů je experiment …

Dvakrát o matematice – ale nejen o níDvakrát o matematice – ale nejen o ní

Jan Novotný  |  24. 2. 2003

Autor nám představuje dvě knihy – Historie čísla pí od Petra Beckmanna a Velká Fermatova věta od Simona Singha. Námětem každé z nich je jedno z velkých témat dějin matematiky.Autor nám představuje dvě knihy – Historie čísla pí od Petra Beckmanna a Velká Fermatova věta od Simona Singha. Námětem každé z nich je jedno z velkých témat dějin matematiky.

Brouzdáme po internetu 1 Brouzdáme po internetu 1

Jitka Houfková  |  24. 2. 2003

Dnes již nikdo nepochybuje, že s rostoucím vlivem informačních a komunikačních technologií na společnost se bude měnit i role učitelů. Internet a multimédia mají široké použití při samostudiu, …Dnes již nikdo nepochybuje, že s rostoucím vlivem informačních a komunikačních technologií na společnost se bude měnit i role učitelů. Internet a multimédia mají široké použití při samostudiu, …

Proběhl 4. ročník Fyzikálního týdne na FJFI ČVUTProběhl 4. ročník Fyzikálního týdne na FJFI ČVUT

Vojtěch Svoboda  |  24. 2. 2003

Ve dnech 23. – 27. 6. 2002 opět pořádala Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT pro zájemce o fyziku z řad středoškolských studentů Fyzikální týden. Více než 150 fyzikálně …Ve dnech 23. – 27. 6. 2002 opět pořádala Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT pro zájemce o fyziku z řad středoškolských studentů Fyzikální týden. Více než 150 fyzikálně …

Lasker a Einstein: debata o rychlosti šíření světla ve vakuuLasker a Einstein: debata o rychlosti šíření světla ve vakuu

Jaroslav Hora  |  24. 2. 2003

Emanuel Lasker byl mistr světa v šachu, matematik, autor filozofických prací a dramatik. Zajímal se též o teorii relativity. Napadlo ho, zda to s rychlostí světla není tak, že s úbytkem hmoty …Emanuel Lasker byl mistr světa v šachu, matematik, autor filozofických prací a dramatik. Zajímal se též o teorii relativity. Napadlo ho, zda to s rychlostí světla není tak, že s úbytkem hmoty …

„Všudypřítomná gravitace“ – nová videokazeta„Všudypřítomná gravitace“ – nová videokazeta

Ludmila Eckertová  |  24. 2. 2003

V roce 2002 byla realizována další videokazeta řady „Cesty k vědění“ vydávané Fyzikální vědeckou sekcí JČMF doprovázená metodickou brožurou. Snaží se ukázat význam probíraného …V roce 2002 byla realizována další videokazeta řady „Cesty k vědění“ vydávané Fyzikální vědeckou sekcí JČMF doprovázená metodickou brožurou. Snaží se ukázat význam probíraného …

Fyzika před námiFyzika před námi

Zdeněk Kluiber  |  24. 2. 2003

Informace o nové knize Fyzika před námi. Kniha je jen malou ukázkou toho, kam současná fyziky směřuje a co lze od ní v nejbližší době očekávat. Jedná se o sborník zabývající se tématy …Informace o nové knize Fyzika před námi. Kniha je jen malou ukázkou toho, kam současná fyziky směřuje a co lze od ní v nejbližší době očekávat. Jedná se o sborník zabývající se tématy …

Veletrh nápadů učitelů fyziky 8 Veletrh nápadů učitelů fyziky 8

Vojtěch Stach  |  24. 2. 2003

Autor informuje o konání konference Veletrh nápadů učitelů fyziky 8.Autor informuje o konání konference Veletrh nápadů učitelů fyziky 8.

Poetická fyzika Poetická fyzika

Jan Bečvář  |  24. 2. 2003

Důkladné znalosti z oboru fyziky jsou pro existenci moderního člověka naprosto zásadní. Naprostá nutnost obšírných fyzikálních znalostí se však již dávno nevztahuje pouze na podivínské …Důkladné znalosti z oboru fyziky jsou pro existenci moderního člověka naprosto zásadní. Naprostá nutnost obšírných fyzikálních znalostí se však již dávno nevztahuje pouze na podivínské …

Komentáře a metodický materiál pro učitele fyziky k řešení úloh FOKomentáře a metodický materiál pro učitele fyziky k řešení úloh FO

Ivo Volf  |  24. 2. 2003

Tak jako po několik minulých let jsme pro soutěžící v kategoriích E, F připravili soubor 15 úloh z celé oblasti výuky fyziky na základní škole. Učitel fyziky stanoví sedmici povinných …Tak jako po několik minulých let jsme pro soutěžící v kategoriích E, F připravili soubor 15 úloh z celé oblasti výuky fyziky na základní škole. Učitel fyziky stanoví sedmici povinných …

Fyzika v lékárničce Fyzika v lékárničce

Josef Trna  |  24. 2. 2003

Školní fyzikální experiment se liší od vědeckého především tím, že jeho cílem je žákovo poznání již dříve vědcem-fyzikem objevené zákonitosti. Tento experiment v sobě sjednocuje …Školní fyzikální experiment se liší od vědeckého především tím, že jeho cílem je žákovo poznání již dříve vědcem-fyzikem objevené zákonitosti. Tento experiment v sobě sjednocuje …

Vrh koulíVrh koulí

Karel Rauner  |  24. 2. 2003

Článek je určen studentům řešícím FO kategorie A. Možná jste si všimli, že sportovci při vrhu koulí nevypouštějí kouli pod úhlem 45°. Důvodem je, že počátek a konec dráhy nejsou …Článek je určen studentům řešícím FO kategorie A. Možná jste si všimli, že sportovci při vrhu koulí nevypouštějí kouli pod úhlem 45°. Důvodem je, že počátek a konec dráhy nejsou …

Paralelní rezonanční obvodParalelní rezonanční obvod

Karel Rauner  |  24. 2. 2003

Článek je určen studentům řešícím FO kategorie A. Paralelní rezonanční obvody RLC se často užívají ve filtrech typu pásmová propust. V příkladu si objasníme, proč jsou odlišné frekvence …Článek je určen studentům řešícím FO kategorie A. Paralelní rezonanční obvody RLC se často užívají ve filtrech typu pásmová propust. V příkladu si objasníme, proč jsou odlišné frekvence …

Liberec 2002 – celostátní kolo FOLiberec 2002 – celostátní kolo FO

Miroslav Randa, Josef Kepka  |  24. 2. 2003

V polovině března s v Liberci vyskytovala zvýšená koncentrace mladých fyziků. Konalo se zde totiž celostátní kolo FO. Článek nám přináší celý program i výsledky studentů.V polovině března s v Liberci vyskytovala zvýšená koncentrace mladých fyziků. Konalo se zde totiž celostátní kolo FO. Článek nám přináší celý program i výsledky studentů.

Mezinárodní fyzikální olympiáda – Bali (Indonésie)Mezinárodní fyzikální olympiáda – Bali (Indonésie)

Ivo Volf, Bohumil Vybíral  |  24. 2. 2003

Zatímco většina středoškolských studentů byla ponořena do prázdninových radovánek, věnovali budoucí účastníci svůj volný čas přípravě na mezinárodní fyzikální soutěž. Pět českých …Zatímco většina středoškolských studentů byla ponořena do prázdninových radovánek, věnovali budoucí účastníci svůj volný čas přípravě na mezinárodní fyzikální soutěž. Pět českých …

První ceny PRAEMIUM BOHEMIAE udělenyPrvní ceny PRAEMIUM BOHEMIAE uděleny

Bohumil Vybíral  |  24. 2. 2003

Dne 4. prosince 2001 byly v zámeckém divadle zámku Sychrov slavnostně uděleny první ceny PRAEMIUM BOHEMIAE – ceny nobelovského typu v České republice. Ceny, určené ke stimulaci rozvoje vědy …Dne 4. prosince 2001 byly v zámeckém divadle zámku Sychrov slavnostně uděleny první ceny PRAEMIUM BOHEMIAE – ceny nobelovského typu v České republice. Ceny, určené ke stimulaci rozvoje vědy …

Turnaj mladých fyziků, První krok k Nobelově ceně za fyziku a Středoškolská odborná činnost v oboru fyzika ve školním roce 2001–2002Turnaj mladých fyziků, První krok k Nobelově ceně za fyziku a Středoškolská odborná činnost v oboru fyzika ve školním roce 2001–2002

Zdeněk Kuiber  |  24. 2. 2003

Článek přináší informace k některým soutěžím v oblasti fyzika.Článek přináší informace k některým soutěžím v oblasti fyzika.

Vytištěno ze stránky projektu Školská fyzika (sf.zcu.cz/cs/2001/4/?mobil=0)
Nahrávám...