2001 / 6

Mimořádné číslo - Letní škola fyziky 2001Mimořádné číslo - Letní škola fyziky 2001

29. 6. 2001

sken tištěné podoby archivního čísla

Program Letní školy fyzikyProgram Letní školy fyziky

redakce  |  29. 6. 2001

Program Letní školy fyziky 2001.Program Letní školy fyziky 2001.

TransuranyTransurany

Karel Rauner  |  29. 6. 2001

Celkový počet známých nuklidů je asi 3400, většina známých nuklidů je radioaktivních s poločasem rozpadu kratším než 1 sekunda. Článek nám přináší tabulku s přehledem transuranů …Celkový počet známých nuklidů je asi 3400, většina známých nuklidů je radioaktivních s poločasem rozpadu kratším než 1 sekunda. Článek nám přináší tabulku s přehledem transuranů …

Optické klamy a teorie barevného viděníOptické klamy a teorie barevného vidění

Jitka Prokšová  |  29. 6. 2001

Článek přináší obrazový materiál k přednášce uskutečněné během Letní školy fyziky 2001.Článek přináší obrazový materiál k přednášce uskutečněné během Letní školy fyziky 2001.

Planetky a jejich charakteristikyPlanetky a jejich charakteristiky

Miroslav Randa  |  29. 6. 2001

Článek přináší materiál ve formě tabulek nejen charakteristik planetek k přednášce uskutečněné během Letní školy fyziky 2001.Článek přináší materiál ve formě tabulek nejen charakteristik planetek k přednášce uskutečněné během Letní školy fyziky 2001.

Historický vývoj poznatků o kometáchHistorický vývoj poznatků o kometách

Miroslav Randa  |  29. 6. 2001

Článek přináší jména osobností a jejich přínos k vývoji poznatků o kometách, dále rozdělení komet a jejich strukturu.Článek přináší jména osobností a jejich přínos k vývoji poznatků o kometách, dále rozdělení komet a jejich strukturu.

Ověření 2. pohybového zákona na upraveném Atwoodově padostrojiOvěření 2. pohybového zákona na upraveném Atwoodově padostroji

Václav Havel  |  29. 6. 2001

Článek obsahuje výklad a postup měření laboratorní úlohy, jejíž zadání zní: „Ověřte závislost a = F/m na upraveném padostroji pro 3 hodnoty síly.“Článek obsahuje výklad a postup měření laboratorní úlohy, jejíž zadání zní: „Ověřte závislost a = F/m na upraveném padostroji pro 3 hodnoty síly.“

Měření na ladičkách a varhanních píšťaláchMěření na ladičkách a varhanních píšťalách

Josef Petřík  |  29. 6. 2001

Článek obsahuje výklad a postup měření laboratorní úlohy, jejíž zadání zní: „Ověřte měřením délku stojaté vlny vznikající v korpusu ladičky a varhanní píšťale. Výsledek porovnejte …Článek obsahuje výklad a postup měření laboratorní úlohy, jejíž zadání zní: „Ověřte měřením délku stojaté vlny vznikající v korpusu ladičky a varhanní píšťale. Výsledek porovnejte …

Určení magnetického momentu železného elipsoidu magnetometremUrčení magnetického momentu železného elipsoidu magnetometrem

Václav Havel  |  29. 6. 2001

Článek obsahuje výklad a postup měření laboratorní úlohy, jejíž zadání zní: „Měřením zjistěte magnetický moment železného rotačního elipsoidu a stanovte magnetizaci.“Článek obsahuje výklad a postup měření laboratorní úlohy, jejíž zadání zní: „Měřením zjistěte magnetický moment železného rotačního elipsoidu a stanovte magnetizaci.“

Měření nasycené magnetizace železa a výpočet efektivního magnetického momentu železnatého iontuMěření nasycené magnetizace železa a výpočet efektivního magnetického momentu železnatého iontu

Václav Havel  |  29. 6. 2001

Článek obsahuje výklad a postup měření laboratorní úlohy, jejíž zadání zní: „Zjistěte nasycenou magnetickou indukci železa a jeho nasycenou magnetizaci. Vypočtěte z této hodnoty efektivní …Článek obsahuje výklad a postup měření laboratorní úlohy, jejíž zadání zní: „Zjistěte nasycenou magnetickou indukci železa a jeho nasycenou magnetizaci. Vypočtěte z této hodnoty efektivní …

Experimentální určení vzájemné indukčnosti vázaných obvodůExperimentální určení vzájemné indukčnosti vázaných obvodů

Václav Havel  |  29. 6. 2001

Článek obsahuje výklad a postup měření laboratorní úlohy, jejíž zadání zní: „Určete vzájemnou indukčnost solenoidu a na něm navlečené cívky.“Článek obsahuje výklad a postup měření laboratorní úlohy, jejíž zadání zní: „Určete vzájemnou indukčnost solenoidu a na něm navlečené cívky.“

Měření magnetické indukce Měření magnetické indukce

Václav Havel  |  29. 6. 2001

Článek obsahuje výklad a postup měření laboratorní úlohy, jejíž zadání zní: „Změřte průměrnou magnetickou indukci na čelní ploše tyčového magnetu.“Článek obsahuje výklad a postup měření laboratorní úlohy, jejíž zadání zní: „Změřte průměrnou magnetickou indukci na čelní ploše tyčového magnetu.“

Zpětný rozptyl částic betaZpětný rozptyl částic beta

Karel Rauner  |  29. 6. 2001

Článek obsahuje výklad a postup měření laboratorní úlohy, jejíž zadání zní: „Změřte závislost počtu zpětně rozptýlených částic beta na protonovém číslu rozptylujícího prvku. …Článek obsahuje výklad a postup měření laboratorní úlohy, jejíž zadání zní: „Změřte závislost počtu zpětně rozptýlených částic beta na protonovém číslu rozptylujícího prvku. …

Pokusy s neutronovým zdrojemPokusy s neutronovým zdrojem

Karel Rauner  |  29. 6. 2001

Článek obsahuje výklad a postup měření laboratorní úlohy, jejíž zadání zní: „Změřte poločas rozpadu nuklidu Indium 116. Ověřte existenci rezonance v závislosti účinného průřezu …Článek obsahuje výklad a postup měření laboratorní úlohy, jejíž zadání zní: „Změřte poločas rozpadu nuklidu Indium 116. Ověřte existenci rezonance v závislosti účinného průřezu …

Laserová optika – novinka v nabídce firmy DIDAKTIKLaserová optika – novinka v nabídce firmy DIDAKTIK

Josef Kepka, Miroslav Randa  |  29. 6. 2001

Představení Žákovské soupravy pro fyziku Laserová optika.Představení Žákovské soupravy pro fyziku Laserová optika.

Postavte si Wilsonovu mlžnou komoruPostavte si Wilsonovu mlžnou komoru

Karel Rauner  |  29. 6. 2001

Wilsonova mlžná komora je zobrazovacím detektorem ionizujících částic, který je svou jednoduchostí předurčen pro školské demonstrace. I když Wilsonovy mlžné komory vyrábí a dodává několik …Wilsonova mlžná komora je zobrazovacím detektorem ionizujících částic, který je svou jednoduchostí předurčen pro školské demonstrace. I když Wilsonovy mlžné komory vyrábí a dodává několik …

Velká kniha o energiiVelká kniha o energii

Josef Kepka, Miroslav Randa  |  29. 6. 2001

Elektrárenská společnost ČEZ se systematicky věnuje podpoře vzdělávání mládeže v technických oborech. Nejnovějším produktem je tato kniha encyklopedického charakteru.Elektrárenská společnost ČEZ se systematicky věnuje podpoře vzdělávání mládeže v technických oborech. Nejnovějším produktem je tato kniha encyklopedického charakteru.

Laboratorní měření, školní pokusy a seznámení s novými pomůckamiLaboratorní měření, školní pokusy a seznámení s novými pomůckami

redakce  |  29. 6. 2001

program Letní školy fyziky 2001program Letní školy fyziky 2001

Seznam účastníků Letní školy fyziky 2001Seznam účastníků Letní školy fyziky 2001

redakce  |  29. 6. 2001

Seznam účastníků Letní školy fyziky 2001Seznam účastníků Letní školy fyziky 2001

Vytištěno ze stránky projektu Školská fyzika (sf.zcu.cz/cs/2001/6/?mobil=1)
Nahrávám...