Jak učím úvod do kinematikyHow do I teach basics of kinematics

Milan Rojko  |  1. 3. 2012  |  cs en

Kinematika hmotného bodu je v našem učebním plánu první z probíraných partií fyziky. Hlavní cíl při probírání popsaného tematu učiva vidím v tom, že se žáci seznamují s metodami práce fyziků, které se snažím výukou simulovat. V úvodní hodině žákům sdělím, že pod názvem „kinematika“ budeme rozumět hledání odpovědí na otázku, jak se pohybují různá tělesa. „Jakým pohybem ale začít, abychom vystačili s co nejjednodušším měřením času i polohy pohybujícího se objektu?“ zeptám se žáků. „Musí to být zřejmě něco, co se pohybuje hodně pomalu.“ Ještě se mi nestalo, že by se ve třídě nenašel vtipálek, který by nenavrhl použít hlemýždě, a na to právě čekám. Pod katedrou mám několik hlemýžďů ve skleněné vaně s provlhčenou trávou a to je ten můj tah, který hned první hodinu fyziky okoření z nemastné a neslané kaše na pikantní pokrm.First topic in our physics course is kinematics. Main goal is to show students what methods physicists use. First, students are told that kinematics is about finding answer to question, how objects move. But where to start? “What is a very simple object, easy to measure time and position”, do I ask students? “It has to be something moving very slowly”. Every time, some prankster among students suggests to use snail. And that’s what I wait for. In glass tank with wet grass under the desk I have sever snails. This trick is great to spice the lecture of physics.

Hodnocení

Hodnotit články mohou pouze registrovaní a přihlášení uživatelé.

Komentáře
Komentáře jsou k dispozici pouze registrovaným a přihlášeným uživatelům.

Vytištěno ze stránky projektu Školská fyzika (sf.zcu.cz/cs/2012/1/2-jak-ucim-uvod-do-kinematiky)
Nahrávám...