2012 / 2
28. 8. 2012

Několik námětů pro samostatnou práci žáků IIFew hints to pupil individual work II

Jan Thomas  |  2. 5. 2012  |  cs en

Na nižším stupni osmiletého gymnázia se často ve třídě sejde větší počet velmi aktivních studentů, které je třeba zaměstnávat. Zejména v primě a sekundě záleží převážné většině …Cross-word puzzles, word search puzzles and other puzzle solving games are great way to give work to active students, mainly on primary schools or lower grades at the high schools. The best students are …

Fyzika od Thaléta k NewtonoviPhysics from Thales to Newton

Eva Kutálková  |  11. 5. 2012  |  cs en

Kraus, I., Fyzika od Thaléta k Newtonovi. Kapitoly z dějin fyziky, edice Galileo, sv. 10, Academia, Praha 2007, 329 stran.

Kniha popisuje postupný vývoj fyzikálního porozumění světu …
Kraus, I., Physics from Thales to Newton. Chapters from history of physics, edition Galileo, vol. 10, Academia, Praha 2007, 329 p.

Book describes development of physical knowledge from Ionian …

Základy vztlakové síly v pokusechBasics buoyance force experiments

Václav Piskač  |  18. 5. 2012  |  cs en

Po celou dobu své pedagogické praxe se snažím vyučovat pomocí demonstračních a žákovských pokusů. Následující řádky považujte za návrh souboru experimentů, které by žáci měli vidět …Set of experiments related to “buoyance and swimming of objects” topic the students should see. Experiments could also be performed by students themselves.

Jsou fyzikální zákony jednoduché a přesné?Are physical laws simple and exact?

Ludmila Eckertová  |  24. 5. 2012  |  cs en

Období, kdy lidé vykládali přírodu kolem sebe působením bohů, duchů apod., bylo vystřídáno dobou, kdy pro ni začali hledat racionální výklad. Staří Řekové byli na to připraveni tím, …First the nature and nature phenomena were explained as deeds of gods, ghosts, etc. This was replaced with attempts to find some more rational proofs. Old Greeks were famous for their improvements in abstraction, …

Pokusy z elektrostatiky v heuristické výuce fyziky II.Electrostatic experiments in heuristic physics teaching II

Milan Rojko  |  7. 6. 2012  |  cs en

V dobách svého mládí (před dovršením šedesátky) jsem cestoval s maxikufrem pomůcek po vlastech českých, moravských a slezských a dělal chytrého před chytřejšími kantory, než jsem já. …Second part of image rich article showing some proven electrostatic experiments. Can help teacher as a crib-sheet.

Celostátní kolo fyzikální olympiády v kategorii AA National round of Physics Olympiad, category A

Miroslav Randa  |  19. 6. 2012  |  cs en

Celostátní kolo fyzikální olympiády (FO) v kategorii A se každým rokem koná v jiném kraji naší republiky a znamená pro pořádající krajskou komisi i školu velkou porci organizační i fyzikální …National round of physics olympiad, A category is each year in different region of Czech Republic. Organizer also has to prepare practical part of olympiad. This year the olympiad is hosted in city of …

Pracovní setkání popularizátorů vědyWorking session of popularization of science

Ota Kéhar  |  26. 6. 2012  |  cs en

V úterý 19. června 2012 se v reprezentačním zařízení Akademie věd vile Lanna konalo nesoutěžní setkání popularizátorů vědy – Workshop SCIAP 2012. Západočeská univerzita v Plzni tam …On Tuesday 19th June 2012 noncompetitive session of popularization of science – Workshop SCIAP 2012 was held in villa Lanna, representative residence of the Academy of Sciences of the Czech Republic. …

I mistr tesař se utneEven master can fail

Milan Rojko  |  28. 6. 2012  |  cs en

Každý, kdo někdy něco napsal, něco vyučoval nebo prostě jen sděloval, ví, že chyby jsou kořením všech takových činností. Nejčastěji si ale všimneme, spíš než u sebe, chyb u jiných …This section of journal will publish physics related mistakes found in schoolbooks, articles, newspapers, … It is easy to find mistakes in text of other authors. Heavier is to find our owns. This section …

Fyzika tří tisíciletíPhysics of three centuries

Jan Novotný  |  9. 7. 2012  |  cs en

Na přelomu tisíciletí se na mne obrátili pořadatelé X. semináře o filosofických problémech matematiky a fyziky s prosbou, abych pro konferenční sborník napsal stručný přehled o výsledcích …Journal Physics World organized survey with 130 physicists. They had to name five persons with biggest influence on physics. I took these names and compared them with list of Nobel Prize holders and with …

Počítačová podpora výuky elektronikyComputer supported teaching of electronics

Pavel Kratochvíl  |  31. 7. 2012  |  cs en

Tento článek je určen pro učitele elektroniky na středních školách, kteří používají nebo chtějí používat počítačovou podporu ve své výuce. Nabízím zde mnou vytvořené modely a …This article is for high school teachers of electronics who wants to use computers to support their teaching. I offer some models and animations of various phenomena both from analog a digital electronics. …

Vytištěno ze stránky projektu Školská fyzika (sf.zcu.cz/cs/2012/2/?mobil=1)
Nahrávám...