Fyzika tří tisíciletíPhysics of three centuries

Jan Novotný  |  9. 7. 2012  |  cs en

Na přelomu tisíciletí se na mne obrátili pořadatelé X. semináře o filosofických problémech matematiky a fyziky s prosbou, abych pro konferenční sborník napsal stručný přehled o výsledcích a osobnostech fyziky 20. století. Při práci na přehledu jsem si stále více uvědomoval, že tvůrcové 20. století stáli, podobně jako to kdysi o sobě řekl Newton, „na ramenou obrů“ a že by tedy bylo rozumné zadání rozšířit a pojednat o celých dějinách fyziky. Při výběru materiálu jsem se rozhodl řídit se názorem širší komunity, jak jej vyjádřily odpovědi v anketě, kterou uspořádal k miléniu časopis Physics World. Ankety se zúčastnilo asi 130 fyziků a jejich úkolem bylo mimo jiné jmenovat pět osobností, které podle jejich názoru nejvíce přispěly k vývoji fyziky během celé její historie. Takto vzniklý přehled jsem pak porovnal s výběrem nejvýznamnějších osobností fyziky v knize Michaela Harta a se seznamem nositelů Nobelových cen za fyziku.
Seminář proběhl ve Velkém Meziříčí a sborník z něj vydalo nakladatelství Prometheus pod názvem Matematika, fyzika a jejich lidé o dva roky později. Tento příspěvek se zde nyní přetiskuje s menšími doplňky a úpravami.
Journal Physics World organized survey with 130 physicists. They had to name five persons with biggest influence on physics. I took these names and compared them with list of Nobel Prize holders and with persons from book of Michael Hart.
This article is slightly reworked reprint from proceedings of X. seminar of philosophical problems of math and physics (Velké Meziříčí, Prometeus publisher).

Hodnocení

Hodnotit články mohou pouze registrovaní a přihlášení uživatelé.

Komentáře
Komentáře jsou k dispozici pouze registrovaným a přihlášeným uživatelům.

Vytištěno ze stránky projektu Školská fyzika (sf.zcu.cz/cs/2012/2/9-fyzika-tri-tisicileti)
Nahrávám...