Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 6Modern trends in physics teachers preparation 6

Miroslav Randa  |  26. 2. 2013  |  cs en

Pozvánka na konferenci s mezinárodní účastí Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 6 věnovanou vyučování fyziky v kontextu potřeb současné společnosti zaměřenou především na inovaci obsahu výuky fyziky. Konference se bude konat v hotelu Šumava v Kašperských Horách (v Amálině údolí) ve dnech 24.–26. dubna 2013 pod záštitou rektorky Západočeské univerzity v Plzni doc. PaedDr. Ilony Mauritzové, Ph.D.International conference “Modern trends in physics teachers preparation” will be held April 24–26 in hotel Šumava, Kašperské Mountain. Conference is under auspices of rector of University of West Bohemia doc. PaedDr. Ilony Mauritzová, Ph.D.

Hodnocení

Hodnotit články mohou pouze registrovaní a přihlášení uživatelé.

Komentáře
Komentáře jsou k dispozici pouze registrovaným a přihlášeným uživatelům.

Vytištěno ze stránky projektu Školská fyzika (sf.zcu.cz/cs/2013/1/2-moderni-trendy-v-priprave-ucitelu-fyziky-6)
Nahrávám...