2013 / 1
14. 5. 2013

Ako veľryby telefonujú – fyzikálna akustika netradične II.How does whales phone – nontraditional acoustics II

Juraj Slabeycius  |  26. 2. 2013  |  cs en

Viete, že veľryby v oceáne sa dokážu dorozumieť na vzdialenosť stoviek kilometrov? Prečo v lete na poludnie nepočujete zvuk zvonov vo vzdialenosti niekoľkých km, ale v zime ho niekedy počuť …Are you aware that whales in the ocean are able to communicate over a distance of hundreds of kilometers? Why in the summer at noon you can’t hear the sound of bells a few miles away, whereas in winter …

Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 6Modern trends in physics teachers preparation 6

Miroslav Randa  |  26. 2. 2013  |  cs en

Pozvánka na konferenci s mezinárodní účastí Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 6 věnovanou vyučování fyziky v kontextu potřeb současné společnosti zaměřenou především na …International conference “Modern trends in physics teachers preparation” will be held April 24–26 in hotel Šumava, Kašperské Mountain. Conference is under auspices of rector of University of West …

Proč už nemusejí žáci základní školy nastupovat do jedoucího vlakuWhy pupils need not anymore to board the train

Ivo Volf, Pavel Kabrhel  |  13. 3. 2013  |  cs en

Žáci základní školy se ve výuce fyziky seznamují se základy kinematiky, ale pouze v případě pohybu rovnoměrného poznávají matematický model. Nesetkají se tedy ve výuce se základními …Pupils of Elementary school in teaching physics to learn the basics of kinematics, but only in the case of uniform motion recognize mathematical model. Therefore do not meet in teaching the basic relationships …

Jak pohnout zeměkoulíHow to move the Earth

Karel Rauner  |  1. 4. 2013  |  cs en

V pohádkách se často používá rčení Do třetice všeho dobrého (i zlého). Sluší se tedy, abych předchozí dva články inspirované pohádkami (Záleží na tom, jak se do toho třískne a …Previous two articles was inspired by fairytales, third article also found inspiration in story, namely in Russian fable Frostman (Морозко). In this story Nastěnka has to finish weaving of stocking …

Inspired in India – reportáž z cestInspired in India

Václav Meškan  |  1. 4. 2013  |  cs en

V září 2012 strávil autor příspěvku několik dní v Centru pro rozvoj fyzikálního vzdělávání v indickém Džajpuru, kde se zúčastnil pravidelného popularizačního workshopu pro středoškolské …In September 2012 the author of the paper spent several days in Center for Development of Physics Education in Jaipur, India. He was attending the regular incentive workshop called the Inspire Camp for …

O předpovědi počasíOn weather forecasting

Michal Žák  |  15. 4. 2013  |  cs en

Článek seznámí čtenáře se stručnou historií předpovídání počasí od starověku až po dobu nedávnou minulou. Pozornost je věnována zejména milníkům moderní předpovědi počasí související …This paper shortly introduces history of weather forecasting from the middle ages until the recent times. The attention is given to the milestones of modern weather forecasts like norwegian meteorological …

Historie a elementární základy teorie barev II.History and basics of color theories II

Václav Kohout  |  22. 4. 2013  |  cs en

Dostává se vám do rukou druhý díl série článků zabývajích se teorií barev. Série si neklade za cíl být vědecky přesnou a zcela konzistentní teorií. Jedná se spíš o souhrn dílčích …Second part of article deals with color theory. It is not attempt for exact scientific approach, but summary of information accessible for students on second grade at primary schools. Theory of colors …

Kdyby gepard vyrazil coby prašelma, už by dorazil na Proximu Centauri II.If ancient cheetah started run toward Proxima Centauri, he would just arrive II

Zuzana Suková  |  14. 5. 2013  |  cs en

Přestože se astronomie jako samostatný předmět nevyučuje, žáci se s ní během studia na ZŠ opakovaně seznamují. Poprvé se setkávají s prvky astronomie už na 1. stupni, potom v 6. ročníku …Although astronomy is not standalone lesson, it is repeatedly introduced to pupils. First on lower grade of primary school, then in 6. grade in geography and in physics on 9. grade, when the solar system …

Exkurze do Seismické observatoře Kašperské HoryThe excursion to the seismological station Kašperské Hory

Václav Kohout  |  14. 5. 2013  |  cs en

V průběhu konference Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 6, která proběhla od 24. do 26. dubna 2013 v Kašperských Horách, Amálině údolí, zavítali účastníci tohoto setkání odborníků …Participants of conference Modern trends in physics teacher preparation 6 (Kašperské hory, 24. 4.-26. 4. 2013) visited, as one part of afternoon program, the seismological station Kašperské hory, department …

Vytištěno ze stránky projektu Školská fyzika (sf.zcu.cz/cs/2013/1/)
Nahrávám...