Lesk a bída školního vzdělávání v astronomiiSplendour and Misery of School Education in Astronomy

Jiří Grygar  |  1. 8. 2013  |  cs en

Bídné všeobecné povědomí o stavbě vesmíru a obliba astrologie jsou důkazem, že školní vzdělávání v astronomii nebylo dostatečné. Ačkoliv naši předchůdci si byli nedostatků v astronomickém vzdělávání dobře vědomi, pokusy to napravit vždy ztroskotaly. Současná situace je však poměrně nadějnější, protože v mezidobí se stala astronomie mnohem významnější součástí soudobé fyziky a mládež získává poznatky mimo školu, především na internetu i zásluhou pracovníků hvězdáren a planetárií jakož i z kvalitních populárně-vědeckých publikací a přednášek. Amatéři mohou díky výkonné a relativně levné technice i počítačům (projekty sdíleného počítání) sami začít pozorovat a měření zpracovávat. To se mimo jiné projevuje mimořádnými úspěchy našich studentů v obou mezinárodních astronomických olympiádách.Miserable general awareness about the structure of the Universe and popularity of astrology are the proofs that former school education of astronomy was inadequate. Although our predecessors were aware of the problem, all attempts to rectify it failed. Present situation is, however, rather promising. In the meantime astronomy became substantial part of modern physics and young people are getting new knowledge through internet, high efforts of staff at the public observatories and planetariums, and from popular science publications and lectures. Amateurs can participate in observations and data analysis due to rather cheap techniques and computers, cf. astronomy projects of distributed computing. These advances have lead to extraordinary success of our students in both international astronomical olympiads.

Hodnocení

Hodnotit články mohou pouze registrovaní a přihlášení uživatelé.

Komentáře
Komentáře jsou k dispozici pouze registrovaným a přihlášeným uživatelům.

Vytištěno ze stránky projektu Školská fyzika (sf.zcu.cz/cs/2013/6/2-lesk-a-bida-skolniho-vzdelavani-v-astronomii)
Nahrávám...