Výuka astronomie v matematice, respektive matematiky v astronomiiTeaching of astronomy in mathematics, alternatively mathematics in astronomy

Vladimír Štefl  |  12. 9. 2013  |  cs en

Astronomie není u nás v gymnaziální výuce samostatným předmětem, je zařazena do různých předmětů, především fyziky a zeměpisu. Předmět matematika je nyní zastoupen v osnovách všech ročníků středních škol. Příspěvek se zabývá vzájemným vztahem astronomie a matematiky, se zaměřením na využití matematiky ve výuce astronomie. Jsou probírány možnosti uplatnění matematiky hlavně v obsahu astronomické středoškolské výuky.Astronomy does not appear as a specific course at secondary schools in our country, is introduced by means of other subjects, mainly physics and geography. Subject mathematics is more prevalent in the curriculum of all grade´s at secondary schools now. This paper deals with relation astronomy and mathematics, directing to application mathematics in astronomy teaching. Oportunity of application of mathematics are discuss in content astronomical teaching secondary schools level mainly.

Hodnocení

Hodnotit články mohou pouze registrovaní a přihlášení uživatelé.

Komentáře
Komentáře jsou k dispozici pouze registrovaným a přihlášeným uživatelům.

Vytištěno ze stránky projektu Školská fyzika (sf.zcu.cz/cs/2013/6/5-vyuka-astronomie-v-matematice-respektive-matematiky-v-astronomii)
Nahrávám...