2013 / 6

Astronomické vzdelávanie na základných a stredných školách v 21. storočí21st century astronomy education on grammar schools and high schools

redakce  |  23. 7. 2013  |  cs en

V červnu 2013 se uskutečnila v Ružomberku konference „Astronomické vzdelávanie na základných a stredných školách v 21. storočí“. Mimořádné číslo Školské fyziky obsahuje vybrané …In June 2013 in Ružomberok (Slovak) was organized conference „21st century astronomy education on grammar schools and high schools. Selected articles from this conference are included in special …

Lesk a bída školního vzdělávání v astronomiiSplendour and Misery of School Education in Astronomy

Jiří Grygar  |  1. 8. 2013  |  cs en

Bídné všeobecné povědomí o stavbě vesmíru a obliba astrologie jsou důkazem, že školní vzdělávání v astronomii nebylo dostatečné. Ačkoliv naši předchůdci si byli nedostatků v astronomickém …Miserable general awareness about the structure of the Universe and popularity of astrology are the proofs that former school education of astronomy was inadequate. Although our predecessors were aware …

Několik postřehů k výuce astronomieNěkolik postřehů k výuce astronomie

Jan Novotný  |  19. 8. 2013  |  cs en

Upozorňujeme na některé mylné představy o astronomických jevech, se kterými se mohou středoškoláci setkat v učebnicích, v tisku a v literatuře.We consider some of the misconceptions about astronomical phenomena, which students might encounter in secondary school textbooks, in the press and literature.

Aldebaran – popularizace vědy a podpora výuky astronomie a fyzikyAldebaran Group for Astrophysics – educational support and other activities

Petr Kulhánek, Ivan Havlíček, Vítězslav Kříha  |  19. 8. 2013  |  cs en

Sdružení Aldebaran provozuje server aldebaran.cz, na kterém jsou výukové materiály z astronomie a fyziky, včetně apletů, pravidelných bulletinů, glosáře, galerie slavných vědců a diskusního …Aldebaran Group for Astrophysics runs the server Aldebaran with educational materials from physics and astrophysics, including applets, bulletins, glossary, gallery of famous scientists and discussion …

Výuka astronomie v matematice, respektive matematiky v astronomiiTeaching of astronomy in mathematics, alternatively mathematics in astronomy

Vladimír Štefl  |  12. 9. 2013  |  cs en

Astronomie není u nás v gymnaziální výuce samostatným předmětem, je zařazena do různých předmětů, především fyziky a zeměpisu. Předmět matematika je nyní zastoupen v osnovách všech …Astronomy does not appear as a specific course at secondary schools in our country, is introduced by means of other subjects, mainly physics and geography. Subject mathematics is more prevalent in the …

Výuka astronomie na základních školách v České republice – můžeme být spokojeni?Teaching of astronomy on Primary school in the Czech Republic – can we be satisfied?

Miroslav Randa  |  12. 9. 2013  |  cs en

Na základních školách v České republice se astronomické poznatky vyučují v předmětech přírodověda, fyzika, zeměpis a přírodopis. Příspěvek se zabývá rozborem kurikulárních dokumentů …Astronomical knowledgies is taught in science, physics, geography and natural history at primary schools in the Czech Republic. This paper deals contains analysis of curricula and textbooks in relation …

Výuka astronomie na školách v OlomouciTeaching astronomy at schools in Olomouc

Lukáš Richterek, František Látal  |  12. 9. 2013  |  cs en

V příspěvku je pojednáno o školní i mimoškolní výuce astronomie na základních a středních školách v Olomouci a okolí včetně přípravy budoucích učitelů fyziky na PřF UP. Stručně …In the contribution some aspects of teaching astronomy at schools in Olomouc are discussed, including the training of future physics teachers at the Faculty of Science of the Palacký University. It also …

Astronomické vzdelávanie v predprimárnom vzdelávaní a vysokoškolská príprava učiteľovAstronomické vzdelávanie v predprimárnom vzdelávaní a vysokoškolská príprava učiteľov

Ivana Rochovská  |  2. 1. 2014  |  cs en

Príspevok rieši problematiku astronomického vzdelávania v materských školách a stručne charakterizuje integrovaný tematický projekt pre predprimárne vzdelávanie s názvom „Vesmírne tajomstvá“. …The article deals with the issue of astronomy education in kindergartens and characterizes the integrated thematic project for pre-primary education entitled “Space secrets”. In the article, the university …

Astronómia na 1. stupni základnej školyAstronomy at primary school (Elementary level)

Klára Velmovská  |  2. 1. 2014  |  cs en

Astronómia nie je podľa štátneho vzdelávacieho programu súčasťou rámcového obsahu vzdelávania na 2. stupni základnej školy, ani na strednej škole. Žiaci sa stretnú s astronómiou len na …According to National Curriculum, astronomy is not part of framework content of education – neither at secondary school (middle school level), nor at high school. Pupils come into contact with astronomy …

Vytištěno ze stránky projektu Školská fyzika (sf.zcu.cz/cs/2013/6/)
Nahrávám...