2012 / 3
19. 11. 2012

Záleží na tom, jak se do toho třískneYou have to know how to bash it

Karel Rauner  |  6. 9. 2012  |  cs en

V pohádkách se často vyskytují příhody, které jsou vhodnými náměty k řešení fyzikálních problémů. I nenápadná scéna z dvojfilmu Císařův pekař – Pekařův císař, ve které císař …There is lots of interesting physics problems in story tales. Scene from movie Emperor’s Baker, The Baker’s Emperor where Emperor Rudolph II. shows his alchemical laboratory to master Kelly can be …

Pokusy z elektrostatiky v heuristické výuce fyziky III.Electrostatic experiments in heuristic teaching III

Milan Rojko  |  19. 9. 2012  |  cs en

V dobách svého mládí (před dovršením šedesátky) jsem cestoval s maxikufrem pomůcek po vlastech českých, moravských a slezských a dělal chytrého před chytřejšími kantory, než jsem já. …Third part of image rich article showing some proven electrostatic experiments. Can help teacher as a crib-sheet.

Struktura a destrukceStructure and destruction

Ludmila Eckertová  |  21. 9. 2012  |  cs en

Svět kolem nás je strukturovaný: Ve vesmíru vykazují galaxie a jejich systémy, sluneční systémy i jednotlivá nebeská tělesa různé struktury, nesmírné množství struktur nalézáme na Zemi, …The world around us is structured: Various structures can be found in space (Galaxies, solar systems, space objects), on Earth, nature both inanimate and living.

Inovace používání vzduchové dráhy pomocí měřicího systému ISESMeasuring system ISES and air trail

Miroslava Jarešová  |  28. 9. 2012  |  cs en

V roce 1989 vyrobil národní podnik Učebné pômocky Banská Bystrica pomůcku Vzduchová dráha pro výuku kinematiky. Měření na vzduchové dráze bylo tehdy řízeno počítačem IQ 151. Bohužel …In 1989 instrument air trail was produced by company Učebné pômocky Banská Bystrica. It helped to teach kinematics. Originally, measuring was performed on computer IQ 151. These computers are now obsoleted. …

Pokusná sada – elektronický elektroskopExperiment set– electronic electroscope

Markéta Klimentová, Josef Hubeňák  |  5. 10. 2012  |  cs en

V článku je představena pokusná sada s elektronickým elektroskopem, která je určena žákům druhého stupně základních škol pro základní pokusy z oblasti elektrostatiky. Byla vytvořena v …In the following article is introduced an experimental set with electronic electroscope which deals with basic experiments from the field of electrostatics. The set is designed for pupils of upper primary …

Okresní kolo Fyzikální olympiády pro žáky, kteří navštěvují školy poskytující základní vzděláníDistrict round of Physics Olympiad for pupils attending schools providing basic education

Ivo Volf, Pavel Kabrhel  |  26. 10. 2012  |  cs en

Fyzikální olympiáda pro soutěžící, navštěvující školy poskytující základní vzdělání, má v kategoriích E a F školní (domácí) kolo, na něž navazuje kolo okresní. V článku jsou …Physics Olympiad for competitors attending schools providing basic education, has in categories E and F school (home) round, to be followed by district round. In the paper there is the text of task of …

Příspěvek k počítačové simulaci elektronických obvodůAbout computer simulation of electronic circuits

Petr Michalík  |  13. 11. 2012  |  cs en

Článek uvádí na příkladech některá specifika použití počítačové simulace elektronických obvodů ve výuce. Například na zapojení oscilátoru s operačním zesilovačem je ukázána možnost …Article introduces some specifics of using computer simulation of electronic circuits in teaching. Article is focused on those already familiar with application Multisim NI (former Electronics Workbench) …

Otevřená věda aneb jak se dostat do povědomí nejenom veřejnostiOpen science, or how to become known not only for general public

Ota Kéhar  |  19. 11. 2012  |  cs en

Projekt Otevřená věda aneb popularizace přírodovědných a technických oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti si klade za cíl vytvořit systematický rámec podpory pro zajištění …Project Open science, or popularization of nature science and technical fields, communications of research and development with public wants to create systematic framework to ensure human resources for …

Víte, že existuje CenTal? Co to je?Do you know CenTal? What is it?

Ivo Volf  |  19. 11. 2012  |  cs en

Materiály na stránce cental.uhk.cz jsou určeny zejména učitelům matematiky, fyziky a dalších přírodovědných předmětů. Řada z materiálů může zajímat také žáky základních a středních …Materials on web pages cental.uhk.cz (CenTal) are intended mainly for teachers of mathematics, physics and other science subjects. Some of them should be interested also for pupils in elementary and secondary …

Vytištěno ze stránky projektu Školská fyzika (sf.zcu.cz/cs/2012/3/?mobil=1)
Nahrávám...