Historie a elementární základy teorie barev I.History and basics of color theories I

Václav Kohout  |  15. 12. 2012  |  cs en

Dostává se vám do rukou první díl série článků zabývajích se teorií barev. Série si neklade za cíl být vědecky přesnou a zcela konzistentní teorií. Jedná se spíš o souhrn dílčích informací tvořících základní přehled, který může být ve většině případů předložen běžnému žákovi druhého stupně základní školy takovým způsobem, že jej bez problémů pochopí. Problematika barev je na rozhraní fyziky, informatiky a výpočetní techniky, přírodopisu, výtvarné výchovy a případně i dalších vyučovacích předmětů. Poznatky, které jsou ve výuce běžně zmiňovány, jsou zde doplněny a rozšířeny odbornějšími informacemi z oboru kolorimetrie. Na kolorimetrický přehled dále naváže článek popisující mezipředmětové výukové téma „Barvy kolem nás“, které bylo na jeho základě vytvořeno, a článek popisující a hodnotící ověření tohoto tématu ve výuce.First part of article deals with color theory. It is not attempt for scientific exact approach, but summary of information accessible for students on second grade at primary schools. Theory of colors mix information from IT, nature sciences, art and another school courses. Basic information are supplied with more advanced from colorimetry. Next topic is description of interdisciplinary course “Colors around us”. This course was already tested on schools, article also evaluates results of this testing.

Hodnocení

Hodnotit články mohou pouze registrovaní a přihlášení uživatelé.

Komentáře
Komentáře jsou k dispozici pouze registrovaným a přihlášeným uživatelům.

Vytištěno ze stránky projektu Školská fyzika (sf.zcu.cz/cs/2012/4/3-historie-a-elementarni-zaklady-teorie-barev-i)
Nahrávám...