Historie a elementární základy teorie barev III.History and basics of color theories III

Václav Kohout  |  29. 7. 2013  |  cs en

Dostává se vám do rukou třetí díl série článků zabývajích se teorií barev. Problematika barev je na rozhraní fyziky, informatiky a výpočetní techniky, přírodopisu, výtvarné výchovy a případně i dalších vyučovacích předmětů. Poznatky, které jsou ve výuce běžně zmiňovány, jsou zde doplněny a rozšířeny odbornějšími informacemi z oboru kolorimetrie. Tento díl obsahuje i některá složitější matematická vyjádření. Ta již nejsou přirozeně určena žákům, ale hlavně učitelům, kteří mají o problematiku kolorimetrie hlubší zájem. Na kolorimetrický přehled dále naváže článek popisující mezipředmětové výukové téma „Barvy kolem nás“, které bylo na jeho základě vytvořeno, a článek popisující a hodnotící ověření tohoto tématu ve výuce.Third part of article deals with color theory. Theory of colors mix information from IT, nature sciences, art and another school courses. Basic information are supplied with more advanced from colorimetry. This part also contains some complex mathematical terms. They are not intended for pupils, but teachers who have a deeper interest in the issue of colorimetry. Next topic is description of interdisciplinary course “Colors around us”. This course was already tested at schools, article also evaluates results of this testing.

Hodnocení

Hodnotit články mohou pouze registrovaní a přihlášení uživatelé.

Komentáře
Komentáře jsou k dispozici pouze registrovaným a přihlášeným uživatelům.

Vytištěno ze stránky projektu Školská fyzika (sf.zcu.cz/cs/2013/2/8-historie-a-elementarni-zaklady-teorie-barev-iii)
Nahrávám...