Rozvoj tvořivosti ve výuce fyziky I. – Tvůrčí řešení problémů, pedagogicko-didaktické aspekty rozvoje tvořivosti ve fyziceDeveloping creativity in teaching of physics I. – Creative problem solving; pedagogical-didactic aspects of developing creativity in physics.

Václav Meškan  |  4. 12. 2013  |  cs en

Článek je úvodním dílem série věnované rozvoji kreativity ve vyučování fyzice. Série článků seznamuje postupně čtenáře se závěry několikaleté práce na metodice fyziky směřující k rozvíjení tvůrčího myšlení žáků. Součástí této metodiky jsou tzv. divergentní fyzikální úlohy, které tvoří důležitý materiál pro trénink tvůrčího řešení problémů. Každý díl série je zaměřen na konkrétní oblast tvůrčí výuky fyziky a je zakončen několika náměty divergentních úloh.The paper is an opening volume of a set of articles dedicated to the development of creativity in teaching of physics. These articles introduces results of a several years lasting work on a methodlogy of developing creativity in physics step by step. An important part of this methodology are so called divergent physical problems which are composed as a material for practicing of creative problems solving. Each volume of the set is devoted to a different aspect of the creative physics teaching and is concluded with several divergent problems.

Hodnocení

Hodnotit články mohou pouze registrovaní a přihlášení uživatelé.

Komentáře
Komentáře jsou k dispozici pouze registrovaným a přihlášeným uživatelům.

Vytištěno ze stránky projektu Školská fyzika (sf.zcu.cz/cs/2013/4/3-rozvoj-tvorivosti-ve-vyuce-fyziky-i-tvurci-reseni-problemu-pedagogicko-didakticke-aspekty-rozvoje-tvorivosti-ve-fyzice?mobil=1)
Nahrávám...