Před 55 lety dopadl nedaleko Příbrami první meteorit s rodokmenemIt has been 55 years since the first meteorite with a family tree had hit the ground near Pribram

Václav Kalaš  |  18. 9. 2014  |  cs en

Článek připomíná výročí události, která se odehrála 7. dubna 1959. Tehdy nad Československem prolétl mimořádně jasný bolid a zaznamenaly jej astronomické kamery observatoře Ondřejov. Zpracování dat si vzal na starost tým pod vedením Dr. Zdeňka Ceplechy, kterému se podařilo zjistit nejen chování objektu během průletu atmosférou, ale i jeho původní dráhu ve sluneční soustavě. Těleso se sice při průletu rozpadlo na menší části, ale nezaniklo zcela. Některé fragmenty dopadly až na zem a čtyři se podařilo najít v blízkosti Příbrami. Díky tomu bylo možné poprvé v historii zkoumat část meziplanetární hmoty, u které byl znám její původ. Do dějin tak vstoupil meteorit, který získal jméno Příbram, jako první „meteorit s rodokmenem“ a stal se impulzem k vybudování bolidové sítě. Ta funguje dosud a v současnosti pokrývá oblast o rozloze kolem miliónu čtverečních kilometrů. The article reminds an anniversary of the event, which happened on the 7. April 1959. At that time an extremely clear bolide flew over the former Czechoslovakia and was detected by astronomical cameras of Ondrejov observatory. Data processing was done by a team under Dr. Zdenek Ceplecha leadership, who managed to find not only the behaviour of the object during its fly through atmosphere but also its original tract in solar system. The body during its fly-by failed to smaller pieces but did not vanish completely. Some fragments hit the ground and four of them were found near Pribram. Thanks to this fact it was possible for the first time in a history to analyse a piece of interplanetary medium which origin was known. The meteorite became a part of a history and was given the name Pribram as a first meteorite with a family tree and was an impulse for implementation of Fireball Network. This network works still and it covers the area of about a million square metres at present time.

Hodnocení

Hodnotit články mohou pouze registrovaní a přihlášení uživatelé.

Komentáře
Komentáře jsou k dispozici pouze registrovaným a přihlášeným uživatelům.

související články:
Vytištěno ze stránky projektu Školská fyzika (sf.zcu.cz/cs/2014/2/3-pred-55-lety-dopadl-nedaleko-pribrami-prvni-meteorit-s-rodokmenem?mobil=1)
Nahrávám...