2012 / 4
8. 2. 2013

Kdyby gepard vyrazil coby prašelma, už by dorazil na Proximu Centauri I.If ancient cheetah started run toward Proxima Centauri, he would just arrive I

Zuzana Suková  |  6. 12. 2012  |  cs en

Přestože se astronomie jako samostatný předmět nevyučuje, žáci se s ní během studia na ZŠ opakovaně seznamují. Poprvé se setkávají s prvky astronomie už na 1. stupni, potom v 6. ročníku …Although astronomy is not standalone lesson, it is repeatedly introduced to pupils. First on lower grade of primary school, then in 6. grade in geography and in physics on 9. grade, when the solar system …

Praemium Bohemiae 2012 olympionikůmPraemium Bohemiae 2012 to Olympians

Bohumil Vybíral  |  13. 12. 2012  |  cs en

Je pojednáno o udílení cen Praemium Bohemiae dne 4. prosince 2012 na zámku Sychrov středoškolským mimořádným talentům z oboru přírodních věd (fyzika, chemie, biologie, matematika, programování …The article deals with the awarding Praemium Bohemiae of the premium gifted students from natural science disciplines (physics, chemistry, biology, mathematics, programming and astronomy/astrophysics), …

Historie a elementární základy teorie barev I.History and basics of color theories I

Václav Kohout  |  15. 12. 2012  |  cs en

Dostává se vám do rukou první díl série článků zabývajích se teorií barev. Série si neklade za cíl být vědecky přesnou a zcela konzistentní teorií. Jedná se spíš o souhrn dílčích …First part of article deals with color theory. It is not attempt for scientific exact approach, but summary of information accessible for students on second grade at primary schools. Theory of colors mix …

Krajské kolo Fyzikální olympiády – 53. ročník kategorie ERegional round of Physics Olympiad for pupils attending schools providing basic education

Ivo Volf, Pavel Kabrhel  |  27. 12. 2012  |  cs en

Krajské kolo Fyzikální olympiády v kategorii E je náročná soutěž, která se zaměřuje na vyhledávání nadaných žáků škol poskytujících základní vzdělání s hlubším zájmem o fyziku. …Regional round of Physics Olympiad in category E is a challenging competition that focuses on identifying gifted students from schools providing basic education with a deeper interest in physics. The article …

Počkejte do zimy, spadnouWait ‘till winter, they’ll fell

Karel Rauner  |  4. 1. 2013  |  cs en

V článku je řešen klasický příklad z vysokoškolského kurzu mechaniky – pád z velké výšky. Příklad je s nadsázkou motivován pohádkovou scénkou z filmu Mrazík, ve které vyhodí Ivánek …Article deals with classical problem of university physics class – free fall from high altitude. Example is motivated by russian fable movie Frostman (Морозко). Main character Ivan toss the bandit’s …

Jak získat žáky pro fyziku?How to motivate pupils for physics?

inzerce  |  25. 1. 2013  |  cs en

Odborná skupina pro vyučování fyzice na základní škole při Fyzikální pedagogické společnosti JČMF pořádá ve spolupráci s katedrou didaktiky fyziky MFF UK ve dnech 16.–19. října 2013 …Department of didactic of physics with expert group from Union of Czech mathematicians and physicists organize in October from 16th till 19th in Vlachovice 14th year of international seminar “How to …

Ako veľryby telefonujú – fyzikálna akustika netradične I.How does the whales phone – nontraditional acoustics

Juraj Slabeycius  |  25. 1. 2013  |  cs en

Viete, že veľryby v oceáne sa dokážu dorozumieť na vzdialenosť stoviek kilometrov? Prečo v lete na poludnie nepočujete zvuk zvonov vo vzdialenosti niekoľkých km, ale v zime ho niekedy počuť …Are you aware that whales in the ocean are able to communicate over a distance of hundreds of kilometers? Why in the summer at noon you can’t hear the sound of bells a few miles away, whereas in winter …

Měř, počítej a měř znovuMeasure, count and measure again

Václav Piskač  |  8. 2. 2013  |  cs en

Příspěvek ukazuje možnost, jak ve vyučovací hodině propojit fyzikální experiment a početní úlohu způsobem, který výrazně zvyšuje pozornost žáků. Základem je experiment a z něj naměřené …Experiments and numerical calculations are both necessary parts of the physics lessons. I try to connect them together. First we (me and my pupils)do some experiment, second we solve tasks based on this …

Astronomické vzdelávanie na základných a stredných školách v 21. storočíAstronomical education on primary and secondary schools in 21st century

Peter Hanisko  |  8. 2. 2013  |  cs en

Pozvánka na mezinárodní vědeckou konferenci, která se koná 13.–14. června 2013 na Pedagogické fakultě Katolické univerzity v Ružomberoku na Slovensku.Invitation to international scientific conference being held in June 13th and 14th on Faculty of Education of The Catholic University in Ruzomberok, Slovakia.

Vytištěno ze stránky projektu Školská fyzika (sf.zcu.cz/cs/2012/4/?mobil=1)
Nahrávám...