Astronomické projekty na internete a ich využitie vo vyučovaní fyziky a prírodovedných predmetovAstronomical projects on the internet and their using in physics and science education

Peter Hanisko  |  18. 6. 2013  |  cs en

Na internete existuje v súčasnosti veľa vedeckých projektov, ktoré po celom svete využívajú počítače pripojené na internet na spracovávanie dát. Tieto vedecké projekty, ktoré sa v súčasnosti na celom svete stretávajú s veľkým ohlasom, sú založené na využívaní distribuovaných výpočtov. Astronómia, astrofyzika a kozmológia sú vedecké odvetvia, ktoré sú pre neustále exponenciálne rastúce množstvo dát najvhodnejšie pre projekty využívajúce distribuované výpočty. Pre žiakov a študentov je zapojenie sa do takýchto vedeckých projektov významným motivačným prvkom vo vzdelávaní.At present time, computer is not only a helper at home or in the office, but it also can be used for purposes that are beneficial for whole society. On the internet, there are many scientific projects that around the world use computers connected to the internet for data processing. These scientific projects that currently all over the world meet with great response are based on the using of distributed computing. Astronomy, astrophysics and cosmology are fields of science that are most suitable for projects using distributed computing for the exponentially increasing amount of data. For pupils and students participation in such scientific projects is significant motivating factor in education.

Hodnocení

Hodnotit články mohou pouze registrovaní a přihlášení uživatelé.

Komentáře
Komentáře jsou k dispozici pouze registrovaným a přihlášeným uživatelům.

Vytištěno ze stránky projektu Školská fyzika (sf.zcu.cz/cs/2013/2/3-astronomicke-projekty-na-internete-a-ich-vyuzitie-vo-vyucovani-fyziky-a-prirodovednych-predmetov)
Nahrávám...