2013 / 4
28. 1. 2014

Nobelova cena za fyziku 2013Nobel prize for Physics in 2013

Václav Kohout  |  28. 11. 2013  |  cs en

Nobelovu cenu za fyziku letos získali François Englert a Peter Higgs za teoretický objev mechanismu, který přispěl k našemu pochopení původu hmotnosti subatomárních částic a který byl nedávno …The Nobel Prize in Physics 2013 was awarded jointly to François Englert and Peter W. Higgs "for the theoretical discovery of a mechanism that contributes to our understanding of the origin of mass of …

Konference v Bad Honnef: Physikshows und FreihandexperimenteBad Honnef conference: Physikshows und Freihandexperimente

Jaroslava Žáková  |  28. 11. 2013  |  cs en

Ve dnech 18. – 22. 10. 2013 proběhla v německém fyzikálním centru v městě Bad Honnef konference pro učitele fyziky zaměřená na tvorbu fyzikální show s pokusy „z volné ruky“. Fyzikální …Between October 18th and 22nd, 2013 conference focused on physical „free hand experiments“ was held in centre of Physics in city of Bad Honnef. Conference was organized under …

Rozvoj tvořivosti ve výuce fyziky I. – Tvůrčí řešení problémů, pedagogicko-didaktické aspekty rozvoje tvořivosti ve fyziceDeveloping creativity in teaching of physics I. – Creative problem solving; pedagogical-didactic aspects of developing creativity in physics.

Václav Meškan  |  4. 12. 2013  |  cs en

Článek je úvodním dílem série věnované rozvoji kreativity ve vyučování fyzice. Série článků seznamuje postupně čtenáře se závěry několikaleté práce na metodice fyziky směřující …The paper is an opening volume of a set of articles dedicated to the development of creativity in teaching of physics. These articles introduces results of a several years lasting work on a methodlogy …

Počítačová podpora vyučování fyzikyPočítačová podpora vyučování fyziky

Pavel Masopust  |  9. 12. 2013

Počítače hrají v našem životě a dnešní společnosti velmi významnou a v mnoha oblastech i nezastupitelnou roli. S počítači se lze nyní setkat i na místech, kde to dříve nebylo myslitelné. …Počítače hrají v našem životě a dnešní společnosti velmi významnou a v mnoha oblastech i nezastupitelnou roli. S počítači se lze nyní setkat i na místech, kde to dříve nebylo myslitelné. …

Od kvarku po kvasarOd kvarku po kvasar

Jan Novotný  |  17. 12. 2013

Nakladatelství Oxford University Press vydává edici Very Short Introduction, jejíž knihy jsou zásluhou nakladatelství Dokořán překládány do češtiny. V době napsání této recenze již bylo …Nakladatelství Oxford University Press vydává edici Very Short Introduction, jejíž knihy jsou zásluhou nakladatelství Dokořán překládány do češtiny. V době napsání této recenze již bylo …

Krajské kolo 54. ročníku Fyzikální olympiády v kategorii ERegional round of 54th year of Physics Olympiad in category E

Ivo Volf, Pavel Kabrhel  |  6. 1. 2014  |  cs en

Krajské kolo Fyzikální olympiády je organizováno každým rokem pro soutěžící, kteří se úspěšně zúčastnili okresního kola v kategorii E, tedy pro žáky 9.ročníků škol, poskytujících …Regional round of Physics Olympiad is organized every year for competitors who have successfully participated in the district round in category E, ie for pupils of 9th grade schools, providing basic education …

Fyzikální a matematické vtípky I.Fyzikální a matematické vtípky I.

Miroslav Randa, Václav Kohout  |  13. 1. 2014

Vybráno z internetových zdrojů.Vybráno z internetových zdrojů.

Mezipředmětové výukové téma „Barvy kolem nás“ II.Cross-curricular educational topic "Colors Around Us" II

Václav Kohout  |  13. 1. 2014  |  cs en

V minulých číslech časopisu školská fyzika jste měli možnost si přečíst třídílnou sérii článků Historie a elementární základy teorie barev. Na tuto sérii navazují další tři díly …In previous issues of the magazine „Physics at schools“ you had the opportunity to read a three-part series of articles History and Basics of Color theory. Now follow the other three parts describing …

Třetí Keplerův zákonTřetí Keplerův zákon

Ota Kéhar  |  28. 1. 2014

Článek začíná souhrnnými informacemi o mém dotazníkovém šetření v oblasti třetího Keplerova zákona uskutečněném v roce 2012. Bylo by výhodnější, aby se žáci seznámili spíše s …Článek začíná souhrnnými informacemi o mém dotazníkovém šetření v oblasti třetího Keplerova zákona uskutečněném v roce 2012. Bylo by výhodnější, aby se žáci seznámili spíše s …

Vytištěno ze stránky projektu Školská fyzika (sf.zcu.cz/cs/2013/4/?mobil=0)
Nahrávám...