2004 / 7

Mimořádné číslo – multioborovéMimořádné číslo – multioborové

4. 12. 2006

zdrojová PDF archivního čísla

Číslo je mimořádné i obsahem. Využili jsme spolupráce s dalšími přírodovědnými katedrami a připravili jsme multioborové číslo ukazující jednak souvislosti fyziky s dalšími obory, ale také zajímavé poznatky z jiných přírodovědných oborů.

Vážení čtenáři (slovo úvodem)Vážení čtenáři (slovo úvodem)

redakce  |  4. 12. 2006

Mimořádné číslo Školské fyziky je mimořádné svojí formou – jedná se o celobarevné číslo – i obsahem – vzniklo ve spolupráci s dalšími přírodovědnými katedrami a je tedy multioborové. …Mimořádné číslo Školské fyziky je mimořádné svojí formou – jedná se o celobarevné číslo – i obsahem – vzniklo ve spolupráci s dalšími přírodovědnými katedrami a je tedy multioborové. …

Pluto již není planetou, z astronomie však nezmizíPluto již není planetou, z astronomie však nezmizí

Vladimír Štefl, Julius Domański  |  4. 12. 2006

Označeno za planetu a naopak jaké byly důvody, které na kongresu IAU v srpnu 2006 v Praze vedly k jeho vyřazení ze seznamu planet. Článek obsahuje nejen stručný výklad vývoje našich poznatků …Označeno za planetu a naopak jaké byly důvody, které na kongresu IAU v srpnu 2006 v Praze vedly k jeho vyřazení ze seznamu planet. Článek obsahuje nejen stručný výklad vývoje našich poznatků …

Jsou rostliny magnetické?Jsou rostliny magnetické?

Václav Havel, Gerhard Höfer, Tomáš Č. Kučera  |  4. 12. 2006

Otázka v nadpisu a řada dalších otázek napadla autory článku, když při přípravě výzkumu navštívili výsypky odpadu z bývalých hrudkoven v Ejpovicích a železnorudného dolu v Dýšině. …Otázka v nadpisu a řada dalších otázek napadla autory článku, když při přípravě výzkumu navštívili výsypky odpadu z bývalých hrudkoven v Ejpovicích a železnorudného dolu v Dýšině. …

Může termodynamika přispět k pochopení existence života?Může termodynamika přispět k pochopení existence života?

Jan Duršpek  |  4. 12. 2006

Školská fyzika se obvykle nezabývá živými organismy. Přesto si můžeme na několika zajímavých fyzikálně-chemických pokusech demonstrovat některé vlastnosti živých organismů a přiblížit …Školská fyzika se obvykle nezabývá živými organismy. Přesto si můžeme na několika zajímavých fyzikálně-chemických pokusech demonstrovat některé vlastnosti živých organismů a přiblížit …

Jak se rodí čajJak se rodí čaj

Tomáš Č. Kučera, Zdeňka Chocholoušková  |  4. 12. 2006

Proces výroby čaje měli autoři možnost sledovat při návštěvě Srí Lanky. Tato známá pochutina pochází z Asie, zdrojovou rostlinou je čajovník čínský.Proces výroby čaje měli autoři možnost sledovat při návštěvě Srí Lanky. Tato známá pochutina pochází z Asie, zdrojovou rostlinou je čajovník čínský.

Získávání kaučuku na Srí LanceZískávání kaučuku na Srí Lance

Zdeňka Chocholoušková, Tomáš Č. Kučera  |  4. 12. 2006

Při průjezdu tropické Srí Lanky nelze minout kaučukové plantáže, kde se pěstuje kaučukovník brazilský. Borka stromů je poraněna a vytéká z ní latex, který se dále zpracovává.Při průjezdu tropické Srí Lanky nelze minout kaučukové plantáže, kde se pěstuje kaučukovník brazilský. Borka stromů je poraněna a vytéká z ní latex, který se dále zpracovává.

Algologie ve výuce biologie a přírodopisuAlgologie ve výuce biologie a přírodopisu

Petra Vágnerová  |  4. 12. 2006

Algologie je věda, která zkoumá sinice a řasy. Sinice jsou součástí učiva o bakteriích a řasy jsou součástí botaniky. Tvoří ovšem jednotnou ekologickou skupinu, a proto je vhodné se jim …Algologie je věda, která zkoumá sinice a řasy. Sinice jsou součástí učiva o bakteriích a řasy jsou součástí botaniky. Tvoří ovšem jednotnou ekologickou skupinu, a proto je vhodné se jim …

Pelagičtí trilobiti a ordovický glaciálPelagičtí trilobiti a ordovický glaciál

Michal Mergl  |  4. 12. 2006

Trilobiti jsou skupinou členovců, která byla význačná pro prvohorní moře. Vysoká tvarová diverzita a různá velikost trilobitů ukazuje na nejrůznější ekologická přizpůsobení. Někteří …Trilobiti jsou skupinou členovců, která byla význačná pro prvohorní moře. Vysoká tvarová diverzita a různá velikost trilobitů ukazuje na nejrůznější ekologická přizpůsobení. Někteří …

Určování ptactva v příroděUrčování ptactva v přírodě

Petra Prknová  |  4. 12. 2006

Se zástupci třídy ptáci se můžeme setkat v každém ročním období a téměř kdekoli. Mnoho druhů se úspěšně přizpůsobilo změnám prostředí způsobených člověkem. Dnes se s mnoha …Se zástupci třídy ptáci se můžeme setkat v každém ročním období a téměř kdekoli. Mnoho druhů se úspěšně přizpůsobilo změnám prostředí způsobených člověkem. Dnes se s mnoha …

Hmyzí invaze: klíněnka jírovcováHmyzí invaze: klíněnka jírovcová

Lubomír Volter  |  4. 12. 2006

Během posledních třiceti let začaly do střední Evropy pronikat malé druhy motýlů. Protože se jedná o druhy nepůvodní, říkáme jim invazní. Nejznámějším druhem je klíněnka jírovcová, …Během posledních třiceti let začaly do střední Evropy pronikat malé druhy motýlů. Protože se jedná o druhy nepůvodní, říkáme jim invazní. Nejznámějším druhem je klíněnka jírovcová, …

Integračně-komunikační pojetí didaktiky počátečního přírodovědného vzdělávání v profesní přípravě studentů učitelství 1. stupně základní školyIntegračně-komunikační pojetí didaktiky počátečního přírodovědného vzdělávání v profesní přípravě studentů učitelství 1. stupně základní školy

Ladislav Podroužek  |  4. 12. 2006

Pedagogické a kurikulární dokumenty vydané v poslední době avizují významné a potřebné koncepční změny ve školství. S tím souvisí i příprava budoucích učitelů, především didaktická …Pedagogické a kurikulární dokumenty vydané v poslední době avizují významné a potřebné koncepční změny ve školství. S tím souvisí i příprava budoucích učitelů, především didaktická …

Řasová flóra zatopených lomů na PoběžovickuŘasová flóra zatopených lomů na Poběžovicku

Veronika Kaufnerová  |  4. 12. 2006

Antropický tlak se projevuje i ve volné přírodě, například vznikem lomových jam, které byly později zatopeny. Na příkladě zatopených lomů u Starého Pařezova, u obce Otova a Starý Klíčov …Antropický tlak se projevuje i ve volné přírodě, například vznikem lomových jam, které byly později zatopeny. Na příkladě zatopených lomů u Starého Pařezova, u obce Otova a Starý Klíčov …

Co to jsou c(k)lausilidi?Co to jsou c(k)lausilidi?

Zbyněk Houdek  |  4. 12. 2006

Jedná se o hovorový název čeledi Clausiliidae, česky závornatkovití, jedna z pozoruhodných čeledí suchozemských plžů. Ti mají levotočivou ulitu, jejíž ústí je determinačním znakem …Jedná se o hovorový název čeledi Clausiliidae, česky závornatkovití, jedna z pozoruhodných čeledí suchozemských plžů. Ti mají levotočivou ulitu, jejíž ústí je determinačním znakem …

Další vzdělávání učitelů chemie formou krátkodobého studijního pobytu v závodech chemického a potravinářského průmysluDalší vzdělávání učitelů chemie formou krátkodobého studijního pobytu v závodech chemického a potravinářského průmyslu

Milan Kraitr, Vladimír Sirotek, Václav Richter, Vladimír Nápravník  |  4. 12. 2006

Současný systém dalšího vzdělávání učitelů chemie téměř nepočítá s praktickým seznámením učitelů s moderními technologiemi a novými výrobky. To je jeden z důvodů, proč výuka …Současný systém dalšího vzdělávání učitelů chemie téměř nepočítá s praktickým seznámením učitelů s moderními technologiemi a novými výrobky. To je jeden z důvodů, proč výuka …

Mobilní povodňové zábranyMobilní povodňové zábrany

Lukáš Jánský  |  4. 12. 2006

V současné době existuje mnoho druhů a typů mobilních povodňových zábran. Zatímco v Evropské unii je tato problematika již několik let řešena a systém zábran je téměř v každém větším …V současné době existuje mnoho druhů a typů mobilních povodňových zábran. Zatímco v Evropské unii je tato problematika již několik let řešena a systém zábran je téměř v každém větším …

Svět fyzikySvět fyziky

Bohumír Sobotka  |  4. 12. 2006

Projekt Svět fyziky bude realizovat Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň za účinné finanční podpory Skupiny ČEZ. Cílem projektu je vybudovat komplex sálů Světa fyziky, kde …Projekt Svět fyziky bude realizovat Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň za účinné finanční podpory Skupiny ČEZ. Cílem projektu je vybudovat komplex sálů Světa fyziky, kde …

Vytištěno ze stránky projektu Školská fyzika (sf.zcu.cz/cs/2004/7/)
Nahrávám...