Jules Verne a jeho hrdinovia vo fyzikálnych úloháchJules Verne and heroes his books in physics problems

Ľubomír Konrád  |  4. 11. 2013  |  cs en

Článok sa zaoberá využitím námetov z kníh Julesa Vernea pri tvorbe zaujímavých fyzikálnych problémov a ponúka niekoľko konkrétnych úloh, ktoré boli použité vo Fyzikálnej olympiáde alebo pri práci so žiakmi na vyučovaní alebo počas záujmovej činnosti.The paper deals with the usage of ideas from the books by Jules Verne to create interesting physical problems and offers some specific tasks that were used in the Physics Olympiad or work with students in the classroom or during a school activity.

Hodnocení

Hodnotit články mohou pouze registrovaní a přihlášení uživatelé.

Komentáře
Komentáře jsou k dispozici pouze registrovaným a přihlášeným uživatelům.

Vytištěno ze stránky projektu Školská fyzika (sf.zcu.cz/cs/2013/3/4-jules-verne-a-jeho-hrdinovia-vo-fyzikalnych-ulohach?mobil=1)
Nahrávám...