2013 / 3
22. 11. 2013

Kde hledat informace k tvorbě fyzikálních úloh s náměty ze zeměpisu?Kde hledat informace k tvorbě fyzikálních úloh s náměty ze zeměpisu?

Petra Klapková Dymešová, Ivo Volf  |  11. 9. 2013  |  cs en

Učitelé fyziky vyhledávají neustále vhodnou tematiku, kterou by podpořili zvýšení zájmu žáků o studium fyziky. Problematika spojená s turistikou, a tedy se zeměpisem, může být jednou …Physics Teachers permanently look for suitable topics that would increase pupils' interest in the study of physics. Tourism and related topics, including geography, could be the way to achieve this goal. …

NGC 2264 aneb fyzika na obrázkuNGC 2264, Physics on Picture

Tomáš Mohler  |  30. 10. 2013  |  cs en

Astrofyzikové se dokážou, někdy i na dlouhé hodiny, rozpovídat o drobných světelných bodech na fotografiích, o mlhovinách, u kterých si při pozorování amatérským dalekohledem nejsme jisti, …Astrophysicists are able to discuss few white pixels on pictures for hours – is that picture of nebula or just a dirt on lenses?

Přehlídka obhájených závěrečných prací v učitelském studiu fyzikyExhibition of physics final thesis

Ivo Volf  |  30. 10. 2013  |  cs en

Ve středu dne 19. června 2013 se konala na Katedře fyziky Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové v pořadí již 8. přehlídka obhájených závěrečných prací, jež je spojena se …Department of Physics of University of Hradec Kralove organized the 8th exhibition of final thesis (bachelor , diploma, rigorous, PhD.) of future teachers of physics. Each year best thesis in …

Jules Verne a jeho hrdinovia vo fyzikálnych úloháchJules Verne and heroes his books in physics problems

Ľubomír Konrád  |  4. 11. 2013  |  cs en

Článok sa zaoberá využitím námetov z kníh Julesa Vernea pri tvorbe zaujímavých fyzikálnych problémov a ponúka niekoľko konkrétnych úloh, ktoré boli použité vo Fyzikálnej olympiáde alebo …The paper deals with the usage of ideas from the books by Jules Verne to create interesting physical problems and offers some specific tasks that were used in the Physics Olympiad or work with students …

Mezipředmětové výukové téma „Barvy kolem nás“ I.Cross-curricular educational topic "Colors Around Us" I

Václav Kohout  |  8. 11. 2013  |  cs en

V minulých číslech časopisu školská fyzika jste měli možnost si přečíst třídílnou sérii článků Historie a elementární základy teorie barev. Na tuto sérii navazují další tři díly …In previous issues of the magazine „Physics at schools“ you had the opportunity to read a three-part series of articles History and Basics of Color theory. Now follow the other three parts describing …

Elektrické obvody – příklad zpracování tematického celku s prvky vícenásobné reprezentace jevůElectric circuits in The Heureka Project – multiple representations

Irena Dvořáková  |  13. 11. 2013  |  cs en

Příspěvek ukazuje postupný proces, který žákům na základní škole umožňuje skutečně porozumět učivu o elektrických obvodech a rozvíjí jejich dovednost řešit různé problémy, které …This paper describes a method of building the concept of electric circuits and its different representations in students’ minds. The paper shows the gradual process which helps students to really understand …

Citlivost oka ve světle kvantové mechanikySensitivity of eye considering quantum Physics

Jana Pekařová  |  22. 11. 2013  |  cs en

Článek pomocí gymnaziální kvantové mechaniky vysvětluje, proč je lidské oko nejcitlivější na vlnové délky světla v oblasti kolem 550 nm. Ve zjednodušeném modelu představuje molekulu retinal, …Article explains with simple quantum mechanics, why human eye is most sensitive to light of wave lenght around 550 nm. Model describe the molecule of light-sensitive pigment rhodopsin as one dimensional …

Astronomické vtípky I.Astronomical jokes I.

Ota Kéhar, Václav Kohout  |  22. 11. 2013  |  cs en

Vybráno z internetových zdrojů.Found on the internet.

Vytištěno ze stránky projektu Školská fyzika (sf.zcu.cz/cs/2013/3/)
Nahrávám...