Přehlídka obhájených závěrečných prací v učitelském studiu fyzikyExhibition of physics final thesis

Ivo Volf  |  30. 10. 2013  |  cs en

Ve středu dne 19. června 2013 se konala na Katedře fyziky Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové v pořadí již 8. přehlídka obhájených závěrečných prací, jež je spojena se soutěží o nejlepší práci v dané kategorii. Každým rokem přihlašují katedry fyziky fakult, vzdělávajících učitele fyziky, své nejlepší závěrečné práce, jež byly obhájeny na závěr bakalářského nebo magisterského studia, případně práce rigorózní.Department of Physics of University of Hradec Kralove organized the 8th exhibition of final thesis (bachelor , diploma, rigorous, PhD.) of future teachers of physics. Each year best thesis in every category is chosen.

Hodnocení

Hodnotit články mohou pouze registrovaní a přihlášení uživatelé.

Komentáře
Komentáře jsou k dispozici pouze registrovaným a přihlášeným uživatelům.

ostatní články autora:
Vytištěno ze stránky projektu Školská fyzika (sf.zcu.cz/cs/2013/3/3-prehlidka-obhajenych-zaverecnych-praci-v-ucitelskem-studiu-fyziky)
Nahrávám...