2014 / 1
17. 7. 2014

Medzinárodná experimentálna fyzikálna olympiáda I.International Experimental Physics Olympiad I.

Ľubomír Konrád  |  2. 2. 2014  |  cs en

V dňoch 28. 11. – 6. 12. 2013 sa v Moskve konal prvý ročník Medzinárodnej experimentálnej fyzikálnej olympiády (International Experimental Physics Olympiad - IEPhO) pre žiakov stredných škôl, …From November 28th to December 6th the first year of the International Experimental Physics Olympiad (IEPhO) was held for secondary school students who solved some interesting experimental problems. Also …

Audacity – pokusy z akustiky I.Audacity - experiments in acoustics I

Tomáš Jerje  |  20. 3. 2014  |  cs en

Příspěvek pojednává o experimentech z oblasti akustiky, respektive zviditelnění některých vlastností zvuku vhodným softwarem. Poukazuje na důležitost a možnosti aktivizujících metod ve …The paper discusses experiments in the area of acoustics, more precisely it is focused on making sounds and its properties visible by using of suitable software. It points out the importance and possibilities …

Rozvoj tvořivosti ve výuce fyziky II. — Překážky tvořivosti a motivace žákůRozvoj tvořivosti ve výuce fyziky II. — Překážky tvořivosti a motivace žáků

Václav Meškan  |  11. 6. 2014  |  cs en

Druhý díl série věnované rozvoji tvořivosti ve výuce fyziky na základní škole se zabývá přípravnou fází tvůrčí výuky fyziky, která spočívá v zajištění vhodných podmínek, odstranění …The second part of the series devoted to the development of creativity in teaching of elementary school level physics deals with a preparatory stage of the creative physics lesson which consits in arranging …

Jakou barvu mají mraky?Jakou barvu mají mraky?

Václav Piskač  |  4. 7. 2014

Článek se zabývá optickými jevy spojenými s mnohočetnými odrazy a lomy světla v soustavách miniaturních čirých objektů.Článek se zabývá optickými jevy spojenými s mnohočetnými odrazy a lomy světla v soustavách miniaturních čirých objektů.

Trpasličí model elektrického prouduTrpasličí model elektrického proudu

Petr Špína  |  4. 7. 2014

Tento příspěvek vychází z povídání, jímž přibližuji žákům pojem elektrického proudu a napětí. Jeho účelem je poskytnout názornější a pochopitelnější představu elektrických …Tento příspěvek vychází z povídání, jímž přibližuji žákům pojem elektrického proudu a napětí. Jeho účelem je poskytnout názornější a pochopitelnější představu elektrických …

Všimli jste si?Všimli jste si?

Milan Rojko  |  14. 7. 2014

Článek ukazuje na chyby v příkladech na atmosférický tlak z učebnice pro základní školu a chybu v chápání veličiny hmotnost v časopisu zaměřeném na techniku.Článek ukazuje na chyby v příkladech na atmosférický tlak z učebnice pro základní školu a chybu v chápání veličiny hmotnost v časopisu zaměřeném na techniku.

Mezipředmětové výukové téma „Barvy kolem nás“ III.Cross-curricular educational topic

Václav Kohout  |  14. 7. 2014  |  cs en

V minulých číslech časopisu školská fyzika jste měli možnost si přečíst třídílnou sérii článků Historie a elementární základy teorie barev. Na tuto sérii navazují další tři díly …In previous issues of the magazine „Physics at schools“ you had the opportunity to read a three-part series of articles History and Basics of Color theory. Now follow the other three parts describing …

Současné displejeActual displays

Josef Hubeňák  |  16. 7. 2014  |  cs en

Displeje v televizní a výpočetní technice se stále zdokonalují a využívají různé fyzikální jevy. Vakuová obrazovka CRT (Cathode Ray Tube) se již nepoužívá a její místo obsadily displeje …Displays of television and computer technology are becoming increasingly sophisticated and use other physical phenomena. CRT (Cathode Ray Tube) is already obsolete and it is replaced by liquid crystal …

Počítačová podpora vyučování fyziky – využití tabulkových kalkulátorů (Excel)Počítačová podpora vyučování fyziky – využití tabulkových kalkulátorů (Excel)

Pavel Masopust  |  18. 7. 2014

Druhá část seriálu Počítačová podpora vyučování fyziky je věnována využití tabulkových kalkulátorů (MS Excel, OpenOffice.org Calc, Quattro Pro, Lotus, …).Druhá část seriálu Počítačová podpora vyučování fyziky je věnována využití tabulkových kalkulátorů (MS Excel, OpenOffice.org Calc, Quattro Pro, Lotus, …).

Vytištěno ze stránky projektu Školská fyzika (sf.zcu.cz/cs/2014/1/)
Nahrávám...