Mezipředmětové výukové téma „Barvy kolem nás“ III.Cross-curricular educational topic

Václav Kohout  |  14. 7. 2014  |  cs en

V minulých číslech časopisu školská fyzika jste měli možnost si přečíst třídílnou sérii článků Historie a elementární základy teorie barev. Na tuto sérii navazují další tři díly popisující mezipředmětové výukové téma „Barvy kolem nás“, které na základě přehledu nauky o barvách vzniklo. Problematika barev je na rozhraní fyziky, informatiky a výpočetní techniky, přírodopisu, výtvarné výchovy a případně i dalších vyučovacích předmětů, proto je těžké ji zařadit do některého ze standardních vyučovacích předmětů. Jako nejlepší volba se ukazuje mezipředmětové výukové téma s prezentací v podobě samostatného tematického dne.In previous issues of the magazine „Physics at schools“ you had the opportunity to read a three-part series of articles History and Basics of Color theory. Now follow the other three parts describing the cross-curricular teaching the topic "Colors Around Us". The topic overlap the physics, computer science, natural science, art, and possibly other subjects, so it is difficult to classify into any of the standard classes. The best option is to incorporate it in cross-curricular educational theme with presentations in the form of separate thematic day.

Hodnocení

Hodnotit články mohou pouze registrovaní a přihlášení uživatelé.

Komentáře
Komentáře jsou k dispozici pouze registrovaným a přihlášeným uživatelům.

Vytištěno ze stránky projektu Školská fyzika (sf.zcu.cz/cs/2014/1/7-mezipredmetove-vyukove-tema-barvy-kolem-nas-iii)
Nahrávám...