Jak se půlí stromHow to halve the tree

Karel Rauner  |  23. 5. 2013  |  cs en

Článek uvádí způsob výpočtu polohy těžiště komolého kuželu a způsob nalezení místa řezu rovinou kolmou k ose komolého kuželu, která jej rozdělí na dvě části shodného objemu. Kromě výpočtu je uveden i kvalifikovaný odhad, který na příkladech jasně ukáže, že řez tělesem rovinou procházející jeho těžištěm nedělí těleso na dvě části shodného objemu či hmotnosti.Article shows how to find center of gravity of truncated cone and how to cut the truncated cone perpendicularly to its axis to get two parts of the same volume. Besides the calculation the article includes examples that show clearly, that incision through center of gravity does not divide the body to halves of the same mass or volume.

Hodnocení

Hodnotit články mohou pouze registrovaní a přihlášení uživatelé.

Komentáře
Komentáře jsou k dispozici pouze registrovaným a přihlášeným uživatelům.

Vytištěno ze stránky projektu Školská fyzika (sf.zcu.cz/cs/2013/2/1-jak-se-puli-strom)
Nahrávám...