Fyzika železnice I.Physics of railway I.

Václav Piskač  |  17. 6. 2013  |  cs en

Článek je zaměřen na některé jevy z provozu železnice, které lze využít při výuce fyziky. Zabývá se důvody, proč byly železnice upřednostňovány před silnicemi (alespoň v 19. a ve 20. století), ději při rozjíždění a brzdění vlaku (tj. třecími silami mezi koly a kolejnicemi) a silami, kterými na sebe během jízdy působí lokomotivy a vagony. Pokračování článku bude zaměřeno na jízdu vlaku na trati ve sklonu a na problematiku průjezdu vlaku zatáčkou.Article aims to some physics phenomenona on railway and how to incorporate them in physics classes. Tries to find reasons, why the railways were prioritized over roads (at least in 19th and 20th century), discuss phenomenona when trains accelerate and brake (ie friction forces between wheels and rails) and forces between wagons and engine. The sequel deals with inclined and curved rails.

Hodnocení

Hodnotit články mohou pouze registrovaní a přihlášení uživatelé.

Komentáře
Komentáře jsou k dispozici pouze registrovaným a přihlášeným uživatelům.

Vytištěno ze stránky projektu Školská fyzika (sf.zcu.cz/cs/2013/2/2-fyzika-zeleznice-i?mobil=1)
Nahrávám...