Závery konferencie „Astronomické vzdelávanie na základných a stredných školách v 21. storočí“Conclusions of conference “Astronomical education at primary and middle schools in 21st century”

Peter Hanisko, Miroslav Randa, Vladimír Štefl  |  15. 7. 2013  |  cs en

V dňoch 13. – 14. júna 2013 sa na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku pod záštitou dekana Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku uskutočnila vedecká konferencia „Astronomické vzdelávanie na základných a stredných školách v 21. storočí“. Organizátorom podujatia bola Katedra fyziky Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, Přírodovědecká fakulta Masarykovej univerzity v Brně, Fakulta pedagogická Západočeskej univerzity v Plzni, Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV, Česká astronomická společnost a Slovenská fyzikálna spoločnosť.Conference “Astronomical education at primary and middle schools in 21st century” was organized under auspices of dean of Faculty of Education of Catholic University in Ruzomberok. Conference was organized by: Faculty of Education of Catholic University in Ruzomberok, Faculty of Science of Masaryk University in Brno, Faculty of Education of University of West Bohemia in Pilsen, Slovak astronomical society, Czech astronomical society and Slovak physical society.

Hodnocení

Hodnotit články mohou pouze registrovaní a přihlášení uživatelé.

Komentáře
Komentáře jsou k dispozici pouze registrovaným a přihlášeným uživatelům.

Vytištěno ze stránky projektu Školská fyzika (sf.zcu.cz/cs/2013/2/5-zavery-konferencie-astronomicke-vzdelavanie-na-zakladnych-a-strednych-skolach-v-21-storoci)
Nahrávám...