2013 / 2
29. 7. 2013

Jak se půlí stromHow to halve the tree

Karel Rauner  |  23. 5. 2013  |  cs en

Článek uvádí způsob výpočtu polohy těžiště komolého kuželu a způsob nalezení místa řezu rovinou kolmou k ose komolého kuželu, která jej rozdělí na dvě části shodného objemu. Kromě …Article shows how to find center of gravity of truncated cone and how to cut the truncated cone perpendicularly to its axis to get two parts of the same volume. Besides the calculation the article includes …

Fyzika železnice I.Physics of railway I.

Václav Piskač  |  17. 6. 2013  |  cs en

Článek je zaměřen na některé jevy z provozu železnice, které lze využít při výuce fyziky. Zabývá se důvody, proč byly železnice upřednostňovány před silnicemi (alespoň v 19. a ve …Article aims to some physics phenomenona on railway and how to incorporate them in physics classes. Tries to find reasons, why the railways were prioritized over roads (at least in 19th and …

Astronomické projekty na internete a ich využitie vo vyučovaní fyziky a prírodovedných predmetovAstronomical projects on the internet and their using in physics and science education

Peter Hanisko  |  18. 6. 2013  |  cs en

Na internete existuje v súčasnosti veľa vedeckých projektov, ktoré po celom svete využívajú počítače pripojené na internet na spracovávanie dát. Tieto vedecké projekty, ktoré sa v súčasnosti …At present time, computer is not only a helper at home or in the office, but it also can be used for purposes that are beneficial for whole society. On the internet, there are many scientific projects …

Zkoumání vlnových vlastností světla pomocí laserových ukazovátek – referát o samostatné laboratorní práciStudy of wave properties of light with laser pointers – individual lab task

Petr Krýda, Petr Jaroš  |  19. 6. 2013  |  cs en

Článek je referátem o samostatné laboratorní práci patnáctiletých studentů nižšího gymnázia. Popisuje experimenty s laserovými ukazovátky, které dokládají vlnové vlastnosti světla.Article is a report about individual work of fifteen year old students. Describes experiments with laser pointers, which prove the wave properties of light.

Závery konferencie „Astronomické vzdelávanie na základných a stredných školách v 21. storočí“Conclusions of conference “Astronomical education at primary and middle schools in 21st century”

Peter Hanisko, Miroslav Randa, Vladimír Štefl  |  15. 7. 2013  |  cs en

V dňoch 13. – 14. júna 2013 sa na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku pod záštitou dekana Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku uskutočnila vedecká konferencia …Conference “Astronomical education at primary and middle schools in 21st century” was organized under auspices of dean of Faculty of Education of Catholic University in Ruzomberok. Conference …

Hrajme si i hlavouPlaying with brain

Jana Česáková, Michaela Křížová  |  19. 7. 2013  |  cs en

Akce Hrajme si i hlavou je popularizační akce zaměřená na přírodní vědy, kterou pořádá Katedra fyziky PřF UHK. V roce 2013 se konala již pošesté. V tomto článku bychom ji rády představily, …Event „Playing with brain“ is natural science popularization action organized by Department of Physics of University of Hradec Králové. This article introduces the 6th year of event and …

Okresní kolo 54. ročníku Fyzikální olympiády v kategoriích E a FThe district round of Physics Olympiad in categories E and F

Ivo Volf, Pavel Kabrhel  |  23. 7. 2013  |  cs en

Okresní kolo Fyzikální olympiády je každým rokem uspořádáno pro soutěžící, kteří se zúčastnili v kategoriích E a F, tedy pro žáky 8. a 9. ročníků škol, poskytujících základní …The district round of Physics Olympiad is organized every year for the contestants who participated in categories E and F, ie for pupils of the 8th and 9th grade schools providing basic education (primary …

Historie a elementární základy teorie barev III.History and basics of color theories III

Václav Kohout  |  29. 7. 2013  |  cs en

Dostává se vám do rukou třetí díl série článků zabývajích se teorií barev. Problematika barev je na rozhraní fyziky, informatiky a výpočetní techniky, přírodopisu, výtvarné výchovy …Third part of article deals with color theory. Theory of colors mix information from IT, nature sciences, art and another school courses. Basic information are supplied with more advanced from colorimetry. …

Vytištěno ze stránky projektu Školská fyzika (sf.zcu.cz/cs/2013/2/?mobil=1)
Nahrávám...